VA-mässan

TISDAG 27 september 2016

Elmia, Jönkping

På VA-mässan träffas branschen olika aktörer. Här presenteras tjänster och utrustning inom vattenrening, distribution, styr- och reglerteknik, IT, drift, underhåll, forskning med mera. Parallellt arrangeras Fjärrvärmemässan och Elmia Avfall & Återvinning.

 

Läs vidare: VA-mässan