EFFEKTIVA BYGGAFFÄRER | JANUARI 2015

Effektiva byggaffärar

Bättre kommunikation ger bättre affärer för alla!

Välkommen till ett nytt nummer av nyhetsbrevet Effektiva byggaffärer. Denna gång handlar det om kommunikation och affärer inom samhällsbyggnad. Ett tema som på samma gång är ett gigantiskt problem och en gigantisk möjlighet.

Artikeln om Svensk Byggtjänsts undersökning förklarar hur detta hänger ihop: bristande kommunikationen kostar årligen den svenska byggsektorn 32 miljarder kronor. Och omvänt – skötte vi kommunikationen perfekt skulle vi ha 32 miljarder extra att bygga för.

En sak är säker – effektiv kommunikation är en förutsättning för att gå vidare mot hållbart samhällsbyggande, och en allt viktigare konkurrensfördel för alla leverantörer och aktörer i byggprocessen.

TIDIGARE NUMMER:

Oktober 2014

Junior Livings affärsidé bidrar till att lösa bostadsbristen för unga.

”Allt är exakt likadant – då går det att bygga billigt”
Junior Livings affärsidé bidrar till att lösa bostadsbristen för unga.

Ny kunskap och nya affärer med forskning och innovation.

Ta del av statens storsatsning på hållbar samhällsbyggnad:
Ny kunskap och nya affärer med forskning och innovation.

Juli 2014

Ny rapport från Chalmersforskare om LCC - Pernilla Gluch, Chalmers

LCC outnyttjad potential – Chalmersrapport ger perspektiv
Life Cycle Cost för hållbar och energieffektiv renovering av byggnader.