Boktips för dig som vill göra effektiva byggaffärer


 

Kalkylering för produkter och investeringar 
Öka personalens kompetens med internutbildning i kalkylering. 
Författarna skapar förståelse för hur intäkter och kostnader skall sammanställas i skilda typer av beslutssituationer, för att på ett så korrekt sätt som möjligt kunna mäta det enskilda beslutets lönsamhet.
Pris: 346 kr + moms

Vinnande anbud
Praktiska råd från start till mål i anbudsprocessen. Boken ger svar på frågor om allt ifrån hur ni ska organisera anbudsarbetet till prissättningsstrategier.
Pris: 277 kr + moms

LOU i lokalanskaffningsprocessen
Tips och råd för den kommunala förvaltaren. Boken förser kommunala förvaltningar med kunskapsunderlag och handlingsalternativ för att få en hanterbar och kostnadseffektiv lokalanskaffningsprocess samtidigt som LOU följs.
Pris: 325 kr + moms

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar och slutförsäljning.

Teckna ett årsabonnemang på Projektbevakning – Hela Sverige (14.900 kr), så får du en valfri av ovanstående bok utan extra kostnad.

Erbjudandet gäller till och med 31 december 2014