Bristande kommunikation i byggprocessen kostar 32 miljarder per år

Bristande kommunikation fördyrar större byggprojekt i Sverige med cirka 13 procent. Med dagens byggvolym innebär det en total kostnad på cirka 32 miljarder per år.  Det framgår av en undersökning från Svensk Byggtjänst där 240 chefer inom hela byggprocessen tillfrågats. Undersökningen visar också att samtliga aktörer i byggprocessen drabbas av dessa merkostnader.

Svensk Byggtjänsts undersökning genomfördes tillsammans med Industrifakta under våren 2014 och finns tillgänglig i en rapport (läs den här).

Undersökningen avser både husbyggnad och anläggningsbyggande. Den bygger på telefonintervjuer baserade på ett urval med 240 företag inom byggsektorn med likartad struktur och geografisk spridning. Företagen omfattar byggherrar, entreprenörer, installatörer, konsulter och arkitekter.

22 miljarder har blivit 32

– Det första man slås av är att problematiken som vi såg i en motsvarande undersökning redan år 2007 kvarstår på samma nivå. Då som nu anser de tillfrågade att bristande kommunikation i byggprocessen fördyrar byggprojekt med cirka 13 procent. Med den volym som var aktuell år 2007 motsvarande detta totalt 22 miljarder kronor per år. Med 2014 års volym blir siffran 32 miljarder kronor, säger Erik Hellqvist, vd på Svensk Byggtjänst.

Den tydligaste orsaken till bristande kommunikation, som lyfts fram i undersökningen, är otydliga anbudsunderlag och handlingar samt att det ges olika information till olika aktörer.

Alla aktörer drabbas

– Trots att det är byggherren som har mest att tjäna på effektivare kommunikation, så tycks det vara hos just byggherrarna som bristerna är störst, säger Erik Hellqvist.

De konkreta merkostnader som kommunikationsbristerna ger upphov till utgörs av tilläggsarbeten och korrigeringsarbeten på grund av felaktig information eller missförstånd.

Även om byggherrarna har allra mest att vinna på bättre kommunikation, så visar undersökningen tydligt att det finns påtagliga besparingsmöjligheter hos samtliga aktörer i hela byggprocessen.

Bättre underlag, handlingar och informationsöverföring

Även om det i den nya undersökningen finns en del tecken på förbättringsarbete gällande kommunikationen i byggprocesser, är det mesta sig likt från den tidigare undersökningen år 2007.

– När det gäller samarbetsklimatet är det till och med fler som ser detta som ett problem i den senaste undersökningen, konstaterar Erik Hellqvist.

– Naturligtvis kan man aldrig få en helt optimal kommunikationsöverföring i praktiken. Men våra undersökningar visar att det finns en väldig potential i förbättrad kommunikation. För att spara pengar, eller frigöra pengar till att bygga mer.

Effektiv kommunikation en konkurrensfördel

Budskapet är tydligt: de behövs bättre anbudsunderlag och bygghandlingar plus en tydligare informationsöverföring i byggprocessen.

– Såväl byggherrarna som de övriga aktörerna kan bidra till bättre affärer för alla genom bättre kommunikation. De aktörer som tydligt visar att man verkar för effektivare kommunikation på ett trovärdigt sätt, har en viktig konkurrensfördel, sammanfattar Erik Hellqvist.

Effektiva litteraturtips