Nytt branschsamarbete för en obruten informationskedja genom hela byggprocessen

En effektiv informationskedja genom hela byggprocessen – det är målet för ett nytt branschsamarbete med en rad ledande aktörer. Målet ska uppnås genom en ny branschstandard för informationsöverföring. Här knyts BIM (Building Information Modeling) samman med en utvecklad version av det svenska klassifikationssystemet BSAB.

Bakom projektet BSAB 2.0 står bland andra Trafikverket, Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare, SKL (Sveriges kommuner och landsting), föreningen BIM Alliance och Svensk Byggtjänst, som har branschens uppdrag att förvalta och utveckla BSAB tillsammans med andra aktörer inom samhällsbyggnad.

– Syftet med projektet är att utveckla och implementera branschstandarder för strukturering av information i hela byggprocessen för byggd miljö i Sverige, säger Helena Dahlberg, ansvarig för BSAB inom Svensk Byggtjänst.

Med andra ord är ambitionen att det nya omarbetade BSAB ska bli ett nytt effektivt och branschgemensamt ”språk” för affärer och teknik i hela byggprocessen, kopplat till digitala BIM-modeller.

För att snabbare komma framåt i detta angelägna arbete rekryteras nu fler samarbetspartners till projektet.

– En samarbetspartner kan ingå i projektets organisationen på olika vis, och får naturligtvis löpande ta del av arbetet och de kunskaper och resultat som genereras, säger Helena Dahlberg.

Effektivare affärer och processer

– Med det nya BSAB till BIM kan vi till stora delar skapa förutsättningar att undvika den bristande kommunikation som enligt våra undersökningar kostar 32 miljarder per år, säger Helena Dahlberg.

– Med denna systematik kan man uppnå tydlighet både i affärsförutsättningarna och de tekniska premisserna - från start till mål i alla typer av byggprojekt, inklusive förvaltning och rivning.

Full implementering år 2018

– Systematiken ska vara så omfattande och skalbar att den kan användas för strukturering av information om objekt och egenskaper för all byggd miljö. Målsättningen är att den ska accepteras av hela branschen och vara fullt kompatibel med relevanta existerande klassifikationssystem. Vi siktar på en första driftstart januari 2016, och att systematiken ska implementeras brett i branschen senast 2018, förklarar Helena Dahlberg.

Detta är BSAB

  • BSAB är ett klassifikationssystem som ägs, förvaltas och vidareutvecklas av Svensk Byggtjänst sedan 1976. Syftet med BSAB är att identifiera, dela upp och sortera in information på ett likartat sätt för all bygg- och fastighetsverksamhet.
  • BSAB är ett verktyg som skapar nytta genom hela byggprocessen. Inte minst genom att utgöra informationsstrukturen i byggsektorns referensverk AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning). Därmed blir BSAB en grundläggande del i bygghandlingar.
  • BSAB är ett levande system som vi kontinuerligt ser över, uppdaterar och kompletterar i nära samverkan med branschens aktörer och användarna av systemet.
  • Svensk Byggtjänst gör dessutom alltid en grundlig genomgång i samband med att man påbörjar arbetet med en ny generation av AMA. Nu gällande version heter fortfarande BSAB 96, men systemet har alltså reviderats sedan dess.
  • Nästa steg är att knyta samman BSAB med BIM för att skapa en tillförlitlig och obruten informationskedja genom hela byggprocessen.

Effektiva litteraturtips