Affärsutveckling med FoI – staten storsatsar på hållbar samhällsbyggnad.

innovation_1260x630

Ny kunskap och nya affärer med forskning och innovation. Det behövs nya tjänster, produkter och koncept för ett effektivare och mer hållbart samhällsbyggande. Och nu har företag i branschen möjlighet att ta del av statens nya storsatsning på forskning och innovation (FoI) för att kunna möta denna efterfrågan.

FoI-propositionen, som kom förra hösten, innebär nästan en fördubbling på satsade medel inom samhällsbyggnadsforskningen. Det är i storleksordningen 150–200 mkr extra varje år från staten och sektorn förväntas bidra med lika mycket. Det finns alltså en unik chans för näringslivet att få dubbel utväxling på satsade forskningsresurser. Med ”dubbel utväxling” menas här att företag, kommuner och organisationer har möjlighet att få lika mycket resurser som de själva satsar från någon av de statliga FoI-aktörerna inom samhällsbyggande.


Allt från teknikutveckling till sociala frågor

I den starka utvecklingsfas samhällsbyggnadssektorn befinner sig idag, blir ny kunskap och fortgående förbättringar allt viktigare för konkurrenskraft och attraktionskraft.

De forskningsprojekt man kan delta i med delfinansiering från staten kan handla om fler perspektiv: att ta fram nya produkter och tjänster, ge större kundnytta, förbättra produkter och processer, minska kostnader och få kunskapsförsprång i förhållande till konkurrenter vad gäller såväl tekniska, som ekologiska eller sociala frågor kring samhällsbyggnad.

Genom att aktivt delta i ett forskningsprojekt får företag tillgång till nätverk inom den akademiska världen och kan dra nytta av akademins utrustning, exempelvis laboratorier eller testmiljöer.

Medverkan i forskning förmedlar profilen av ett innovativt kunskapsföretag, både på kund- och rekryteringsmarkanden.


Här finns information om hur man ansöker!

Inom samhällsbyggnadssektorn är de dominerande forskningsfinansiärerna Formas, VINNOVA och Energimyndigheten.

IQ Samhällsbyggnad har samlat information om hur företag som Lindbäcks Bygg, Projektengagemang och NCC satsar på FoI och vinner fördelar av detta. Här finns också svaren på de vanligaste frågorna om forskning, utveckling och innovation inom samhällsbyggnadssektorn, och hur man söker pengar.
Läs mer på www.iqs.se/dubbel_utvaxling

  • Innovationsbidrag
  • Planeringsbidrag
  • Medel till utvecklingsprojekt

Mer information finns på www.bygginnovationen.se