Med Projektbevakning skapas bra kommunikation från första affärsögonblicket

Bristande kommunikation kostar alla aktörer i byggprocessen stora summor. Med Projektbevakning från Svensk Byggtjänst kan byggherrar kontinuerligt ge alla tänkbara leverantörer korrekt och tydlig information om vad de efterfrågar i varje projekt. Och leverantörer kan beskriva vad de erbjuder och hur de arbetar. Det ger förutsättningar för bra affärskommunikation från första ögonblicket!

Projektbevakning är webbtjänsten där beställare och leverantörer inom samhällsbyggnad kan mötas och göra affärer. Här kan leverantörer i tidiga skeden hitta korrekt och detaljerad information om nya projekt. Det innebär att de snabbt sätta sig in vad som krävs för att inleda ett fruktbart och effektivt affärssamtal på rätt premisser med beställaren.

I Projektbevakning samlas information om alla nya byggprojekt i Sverige där investeringen är minst 10 mkr.

– Vi berättar var det ska byggas, när det ska ske och till vilket värde – uppdelat på olika underentreprenader, berättar Tommy Börjesson, utvecklingschef på Svensk Byggtjänst.

Informationen uppdateras direkt av byggherrar

– Svensk Byggtjänst möter 10 000-tals personer i branschen varje kvartal när vi är ute och träffar olika typer av företag runt om i Sverige. Och specifikt för Projektbevakning ringer vi mellan 200 och 500 samtal varje dag för att få fram så högkvalitativ information som möjligt om projekten, företagen och alla inblandade personer.

En unik fördel med Projektbevakning är att byggherrar själva kan uppdatera informationen om projekten i realtid. Det säkerställer en snabbare och mer kvalitativ uppdatering. Informationen kommer direkt från källan.

Kommunicera med 1 000-tals användare

– När du som leverantör använder Projektbevakning ingår möjligheten att kommunicera direkt med våra tusentals användare. Du kan själv bygga upp ditt företags sida med företagsfakta, bilder, logotype, projekt och kontaktpersoner. Du kan även välja utökad presentation med produktkataloger, specialområden, filmer, certifikat, sociala medier, nyhetsflöden och mer, berättar Tommy Börjesson.

Med andra ord kan leverantörer ge beställarna en tydlig bild av sina erbjudanden och hur man arbetar i de allra tidigaste skedena.

Genom att inleda en tydlig kommunikation via projektbevakningen – både som beställare och leverantör – läggs grunden för en effektiv dialog från de första affärskontakterna och vidare in i hela byggprocessen.

Kommunicera om kommunikation!

– En viktig sak att kommunicera i Projektbevakning är hur man arbetar med just kommunikationen i byggprojekt, tipsar Tommy Börjesson.