Fokus I – BIM med BSAB

Gör BSAB till branschens gemensamma språk och spara miljarder! Informationen om ett byggnadsverk kan då förstås av alla, utan gissningar och tolkningar. Informationskedjan hänger ihop från planering till rivning.

fokus_i_02_1260x630

Resultaten från utvecklingsprojekt Fokus I visar att tillämpandet av följande tre faktorer kommer att kunna leda till väsentligt minskade kostnader på grund av tolkningsfel och missförstånd:

  • det nya BSAB som struktur för att klassificera information
  • BSAB-kodade recept som beskriver det vi ska bygga och förvalta och hur delarna i ett byggnadsverk hänger ihop
  • BSAB-egenskaper som hör till varje BSAB-kod

Om industrin, i kombination med ovanstående, dessutom anammar tanken på att använda system av typen PLM för att hantera, dela och lagra information så blir potentialen ännu större.

Några konkreta vinster

Som beställare kan du ställa tidiga krav redan innan några grafiska skisser har gjorts
Information från ett byggnadsverk kan återanvändas till ett annat och blir strukturerad på samma sätt, oavsett vilken beställare, projektör, entreprenör eller förvaltare som är inblandad i processen. Det blir möjligt att ta fram var delar av samma typ är använda i t ex ett fastighetsbestånd. Drift- och underhållsplanering kan därför göras mera effektiv och man kan utnyttja skalfördelar.

Nästa steg

Vi vill samarbeta med ivriga och intresserade kunder/partners som vill hjälpa till att utveckla BSAB fullt ut. Kontakta oss om du och ditt företag vill vara med! Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Vi är också delaktiga i projektet "BIM Standardiseringsbehov", med specifikt intresse för två av de föreslagna utvecklingsprojekten för klassifikation och egenskaper.

Bakgrund till Fokus I

Våren 2012 beslutade Svensk Byggtjänst och NCC att vi tillsammans skulle blanda oss in i BIM-diskussionen på allvar, via ett utvecklingsprojekt kring BSAB och BIM. Projektet fick namnet Fokus I, som uttyds Fokus Information.Tanken var att utvärdera möjligheten till branschgemensam informationsstruktur med hjälp av BSAB, och pröva hur väl BSAB skulle kunna överbrygga informationsglappet i byggprocessens alla faser: Kravställning/Projektering/Produktion/Förvaltning.

Fokus I delfinaniserades av SBUF.

fokus_i_slutrapport_02_1280x800

Slutrapport Fokus I – BIM med BSAB