Bygga för ett mer jämställt samhälle

Emma Hedenvind, Polismyndigheten, NOA, Analyschef, verksamhetsskyddschef, säkerhetsskyddschef

Foto: Linn Blomqvist


En av grundstenarna till ett jämställt samhälle börjar vid byggande av bostäder och allmänna platser. Det menar Emma Hedenvind som är tf. verksamhetsskydds- och säkerhetsskyddschef på Polismyndigheten. Vikten av ett ökat medvetande kring området man bygger är viktigt för att skapa inkludering. 

– Om man förstår dynamiken där man bygger kan man integrera samhället på ett bättre sätt, säger Emma Hedenvind.

Att bygga en fungerande stad ställer höga krav på de som förvaltar området. Utmaningarna är ett faktum och många städer lider av segregationsklyftor. Ofta vill man förnya populationen genom att bygga till olika komponenter för att minska de sociala klyftorna. Men däribland sker även misstag.

– Ett exempel var när man byggde en basketlokal för flickor i närheten av en hotspot där många kriminella samlades och sålde narkotika. Sådant kan man lätt undvika genom att ha nära samarbete med lokalbefolkningen, säger Emma Hedenvind, tf. verksamhetsskydds- och säkerhetsskyddschef på Polismyndigheten. Som tidigare var Analyschef på Polisens nationella operativa avdelning (NOA).

Det går att bygga för ett bättre samhälle men då krävs det samarbete. Att involvera framtida medborgare i planeringsstadiet är en förutsättning för goda resultat. När man tidigt i processen skapat en tight dialog med de som har god kännedom om området har man sett en ökad trygghet, större attraktivitet och även minskad kriminalitet.

– När man bygger mötesplatser där alla kan känna sig trygga möts olika grupper av människor, vilket ger ökad sammanhållning och miljön blir därmed mer jämställd, säger Emma Hedenvind.

Vad är viktigt att tänka på för ett inkluderande samhälle?

– Att öppna upp områden istället för att kapsla in är jätteviktigt. Det skapar en överblick vilket minskar risken för kriminalitet men också att fler vågar vistas ute. Det blir lätt att en större andel pojkar än flickor är utomhus. Vi måste bygga för att alla ska känna sig inkluderade.

Emma Hedenvind tillägger.

– Främjar man för att kvinnor ska ha lika förutsättningar som män, då har samhället mycket att vinna på. En ökad trygghet ger en mer jämställd miljö.

Vad är ditt främsta tips till stadsplanerare?

– Det första man ska göra är att prata med boende. Vi kan se ett flertal ställen där man inte har gjort det och då blivit ganska fel. Ortsbefolkningen har kanske behövt något men så har de fått något annat. Sen vill jag också, ur min synvinkel, slå ett slag för att kontakta den lokala polisen innan man startar ett projekt. Polisen känner ofta till sitt område väldigt väl så det finns goda kunskaper inom lokalpolisområdena, avslutar Emma Hedenvind.