Jämnt på jobbet - Innovation

Castellum hjälper utsatta med lärlingsprogram

Castellum, Filip Elland, lärlingsprogram, långtidssjukskrivna, hållbarhetschef

Castellum har satt upp som mål att varje år ha fyra procent lärlingar bland sina medarbetare.
Foto: Castellum

 
Viljan att skapa arbetstillfällen för ungdomar och ge dem en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden blev starten för Castellums lärlingsprogram. De vill hjälpa folk som står utanför samhället att få in en fot i arbetslivet. Till år 2025 är deras målsättning att fyra procent av medarbetarna ska vara lärlingar på årsbasis.

Castellum startade 2012 ett lärlingsprogram med fokus på att hjälpa personer i utanförskap. Resultaten har varit goda då 75 procent av lärlingarna har fått anställning hos Castellum eller andra företag i branschen.

– Vi har inga specifika krav på vem som får bli lärling, utan vi vill hjälpa dem som står utanför samhället. Det kan vara allt från arbetslösa ungdomar till långtidssjukskrivna eller nyanlända, berättar Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum.

– Dilemmat är även att inte definiera för hårt eftersom risken då är att definitionen säger för mycket, tillägger han. 

Som lärling går man igenom ett program under ett års tid där utbildningen blandas med praktik. Castellum samarbetar med Arbetsförmedlingen och skolor runt om i landet för att komma i kontakt med rätt personer.

– Det har varit ett väldigt lyckat arbete kring vårt lärlingsprogram, inte bara på grund av att majoriteten fått jobb utan även för våra handledare. För dem har det gett väldigt mycket tillbaka av att arbeta med människor som befinner sig i någon typ av utanförskap, berättar Filip Elland.
 

Vill ta sitt sociala ansvar

Castellum är en av Sveriges största fastighetsägare med över 250 000 personer som jobbar i deras lokaler. Ett aktivt arbete kring jämställdhet och mångfald är en förutsättning för att fortsätta vara attraktiva som arbetsgivare och fastighetsägare menar Filip Elland.

Filip Elland, Hållbarhetschef Castellum.– Vi vill bidra till en hållbar värld och då måste vi spegla samhället. Vi kan inte fortsätta att arbeta som vi alltid har gjort, en stor utmaning är att bryta de traditionella grupperingarna. Vi tror på att företag med stor mångfald och bred blandning av individer blir mer lönsamma och där vill vi ta vårt ansvar, säger han.

På ledande befattningar är Castellum ett jämställt företag. Utmaningen ligger i stället i att få en jämn fördelning mellan män och kvinnor i de traditionella yrkesgrupperna.

– Till 2025 vill vi ha en jämn könsfördelning i samtliga yrkeskategorier inom koncernen. Vilket i sin tur handlar om rekryteringen. För oss har det varit svårt att få in ett jämnt antal kvinnor respektive män när det gäller traditionella yrken. Det är något vi kommer att jobba mer med, säger Filip Elland.

Castellums jämställdhetsmål är ett av flera mål som koncernen har satt upp.

– En annan viktig prioritering är vårt mångfaldsmål. Till år 2025 ska 20 procent av våra anställda ha utländsk bakgrund. Vi ställer oss väldigt ödmjuka inför alla våra uppsatta mål men vi kommer göra vårt yttersta för att utvecklingen ska gå framåt, avslutar Filip Elland.

Har du frågor eller vill bidra – kontakta oss!