Jämnt på jobbet - Innovation

Jämställdhet, metoo, byggbranschen

Ett år sedan #metoo – vad har byggbranschen gjort?

Ett år har gått sedan metoo-rörelsen drog igång med berättelser om sexuella trakasserier, hot och övergrepp. Svensk Byggtjänst startade projektet Jämnt på jobbet med stöd från en rad organisationer och företag med målet att få en mer jämställd byggbransch.

Snabbt myntades begreppet #sistaspikenikistan och i december 2017 samlades samhällsbyggnadssektorn för att diskutera ämnet under initiativet Jämnt på jobbet. Nu har det gått snart ett år sedan mötet. En av de medverkande som ställde sig bakom projektet var Sveriges Ingenjörer.

– Jämställdhetsfrågor är viktigt för våra medlemmar. För att möta detta har vi tagit fram två nya policyprogram för jämställdhet. Där finns flera förslag på hur jämställdheten på arbetsplatserna kan förbättras och hur diskriminering kan motarbetas, säger Ulrika Lindstrand, ordförande Sveriges Ingenjörer.

Större fokus på jämställdhet

Byggbranschens upprop #sistaspikenikistan med 4 627 underskrifter och över 200 vittnesmål kom i november 2017. Efter det vidtogs många åtgärder på flera arbetsplatser inom branschen och diskussionerna kom igång. Bland annat inom NCC.

– Vi rannsakade oss själva på nytt och började aktivera vårt värderingsarbete igen. Det blev en påminnelse om att vi behöver ha fokus på jämställdhets- och mångfaldsfrågorna. De måste finnas högt på agendan med regelbunden uppföljning att vi får effekt. Vi har börjat tala och debattera mer öppet om vilken arbetsplats vi vill ha. Det har lett till en dialog som långsiktigt främjar vårt värderingsarbete, säger Christina Lindbäck, hållbarhetschef på NCC.

Vilka är utmaningarna framöver?

Christina Lindbäck menar att gamla mönster och jargonger måste brytas. Hon tycker sig se en positiv utveckling där den tidigare rätt tuffa stilen nu ändras successivt.
–  Detta gäller särskilt på de arbetsplatser där vi har större mångfald. När vi får en bra blandning av män och kvinnor, olika utbildningsbakgrund och ålder blir det tydliga förbättringar. Det ger en bra dynamik som kan tjäna som förebild för andra.

Stoppa machokulturen

Även Byggcheferna och Byggnads har jobbat aktivt med jämställdhetsfrågan. Redan våren 2015 startade de tillsammans projektet ”Stoppa machokulturen” för allas lika värde inom byggbranschen. Budskapet är att alla personer är lika välkomna oavsett kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

– Stoppa machokulturen är en långsiktig satsning för att göra branschen till en bättre arbetsplats. När #sistaspikenikistan kom hade vi just gått ut med kampanjen ”Vi skäms!”. Den är en del av ”Stoppa machokulturen”. I den riktade vi oss till de arbetsgivare som inte tar diskrimineringslagen på allvar. På stoppamachokulturen.nu finns hjälpmedel, tips och inspiration, berättar Kajsa Hessel, ordförande Byggcheferna.

Men det är mycket kvar att göra. Enligt Byggnads är det många arbetsgivare inom byggbranschen som dagligen bryter mot diskrimineringslagen.

– Det är alltid arbetsgivarens ansvar att lagar och regler efterföljs. Det finns för många chefer som sprider fördomar, befäster gamla könsroller och ger kvinnor och män olika möjligheter. Detta måste få ett slut! Diskriminering är ett arbetsgivaransvar, säger Byggnads ordförande Johan Lindblom.

Fler kvinnor till branschen

Sedan starten av Jämnt på jobbet och har mycket hänt. Jämställdhetsfrågan prioriteras på många håll och tystnaden kring trakasserier är på god väg att brytas. Fler vågar prata om problemen.
En tydlig förbättring är att det kommer fler kvinnor till branschen. Antalet sökande till Bygg- och anläggningsprogrammet har ökat med 13 procent från förra hösten. Detta är något som ses positivt av Sveriges Byggindustrier.

– Vi behöver fler kvinnor till byggbranschen. Det senaste året har flera av våra medlemmar tagit fram strategier för att öka andelen kvinnor. Här ingår även att öppna karriärvägar och få fler kvinnor att stanna i branschen. Till exempel genom att jobba med frågor som rör arbetsmiljö och arbetsplatskultur, säger Chatarina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier.

Det är fortfarande stor obalans i fördelningen mellan män och kvinnor men det är på väg att förändras.

– Vi är i startgroparna med ett antal projekt som kommer att lanseras under hösten. Det rör sig om hur vi kan locka fler tjejer att söka sig till byggbranschen, samtidigt som vi skapar en så god arbetsmiljö som möjligt för både män och kvinnor. Det är viktigt att alla är med och bidrar till att göra byggbranschen attraktiv, sund och säker, avslutar Chatarina Elmsäter-Svärd.


Läs mer om:

#sistaspikenikistan

Stoppa machokulturen

Regeringens avsiktsförklaring gällande kränkningar och övergrepp

Pressmeddelande om NCC:s arbete kring jämställdhet

Svergies Ingenjörers arbete kring jämställdhet: