Jämnt på jobbet - Innovation

”Machokulturen är ett monster”

Sonja Larsson blev i år tilldelad Isabellestipendiet för sin insats att skapa en byggbransch fri från machokultur.
Sonja Larsson (t.v.) på scen tillsammans med Isabelle McAllister för att ta emot 2019 års Isabellestipendium. Foto: Jesper Hellgren
 

Machokulturen är ett stort diskussionsämne inom många branscher, inte minst för byggsektorn. Bristen på en jämn könsfördelning är så pass framträdande att många unga idag väljer bort bygg på grund av machokulturen. Sonja Larsson, HR-ansvarig på Erik Larsson Bygg vill skapa en bransch där alla trivs och vill stanna.

Sonja Larsson blev i år tilldelad Isabellestipendiet för sin insats att skapa en byggbransch fri från machokultur. Hon har varit drivande med att vidareutveckla företagets interna uppförandekod Byggkurage som syftar till att skapa en bättre byggarbetsplats.

– Mångfacetterade grupper presterar bättre så vi behöver få in alla kompetenser. Att skapa en arbetsplats öppen för alla är ett måste, konstaterar Sonja Larsson, HR-strateg på Erik Larsson Bygg.

I ungefär tio år har Sonja Larsson varit verksam inom byggbranschen. Redan från dag ett märkte hon av den rådande machokulturen. I början medverkade även hon till jargongen för att känna sig inkluderad. Men för några år sedan skedde något som fick henne att ta tag i problemen.

– En medarbetare, som själv varit med och bidragit med opassande skämt, började må dåligt av jargongen och kände att något måste göras. Jag som HR-ansvarig började därefter jobba med frågan, både i grupp och med enskilda individer, säger Sonja Larsson.

Att arbeta bort något som varit så etablerat under en längre tid hos samtliga medarbetare, var dock inte helt okomplicerat till en början.

– Jag fick väldigt mycket mothugg om att jag inte borde förstöra något som alla tycker är roligt, berättar hon. Vi kunde helt enkelt inte sluta med en jargong som många tyckte var bra, trots att det fanns en person som uttryckligen mådde dåligt. Då insåg jag att det här är något som äger oss, det är ett monster.

Efter det tog Erik Larsson Bygg ett krafttag och började jobba mot machokulturen både internt och externt utanför branschen. Sonja började föreläsa om machokulturen vilket mynnade ut i uppförandekoden Byggkurage. Denna är framtagen för att skapa en tryggare, säkrare och trevligare arbetsplats i hopp om att rädda liv.

– Machokulturen har otroligt många negativa effekter på branschen, inte minst när det gäller psykisk ohälsa, berättar Sonja Larsson. Den vanligaste dödsorsaken för män upp till 44 år är självmord. Bygg är även den bransch som ligger i toppen gällande mobbing och det gör mig otroligt provocerad. Jag vill skapa en arbetsmiljö där alla trivs och vill stanna, tillägger hon.

För sitt gedigna arbete kring machokulturen tilldelades Sonja Larsson 2019 års Isabellestipendium som syftar till att uppmärksamma en kvinnlig förebild inom byggbranschen.

– Det är tufft att jobba med frågan men det här priset är ett kvitto på det jag gör är rätt. Jag blir ännu mer sporrad till att fortsätta, avslutar Sonja Larsson.

Pressmeddelande om Isabellestipendiet