Jämnt på jobbet - Innovation

”Tydliga strategiska mål gör jämställdhetsarbetet framgångsrikt”

Ingrid Hollertz, CramoMaskinuthyrningsföretaget Cramo menar att jämställdhet ger både ökad lönsamhet och bidrar till en mer attraktiv arbetsplats. För att locka kvinnor till en mansdominerad bransch har de därför arbetat med flera strategier. Bland annat har de arrangerat öppna hus – enbart för kvinnor.

Ingrid Hollertz arbetar som HR-chef på Cramo och deltog i ett av Svensk Byggtjänsts jämställdhetsseminarier på Nordbygg i april 2018. Hon berättade där om Cramos ambitiösa arbete för att locka fler kvinnor till sin verksamhet.

Vad har Cramos öppna hus för kvinnor gett för resultat?

– Först och främst har det gett ett resultat internt; vi har känt oss stolta över att få visa upp vilken bra arbetsplats Cramo är och det har väckt ett engagemang hos alla våra medarbetare och chefer. Vi har också haft möjlighet att samarbeta med arbetsförmedlingen och olika rekryteringsbolag där vi kunnat visa att Cramo är en attraktiv arbetsgivare, även för kvinnor.

Vilka åtgärder krävs för att rekrytera kvinnor?

– Tydliga strategiska mål, att få med sig alla ledare och medarbetare samt att kommunicera budskapet, både internt och externt. Det är det absolut viktigaste!

Hur kan Svensk Byggtjänsts initiativ ”Jämnt på jobbet” påverka byggbranschen?

– Jag anser att vi måste samarbeta i den här frågan och därför är alla branschgemensamma initiativ väldigt viktiga. Där kan vi dela erfarenheter med varandra och vi kan också arbeta som opinionsbildare. Så jag välkomnar initiativet ”Jämnt på jobbet” och Cramo kommer att engagera sig ännu mer än vad vi har gjort hittills.

Läs mer om Cramos satsning för att rekrytera fler kvinnor i ett tidigare pressmeddelande