Utbildande likabehandlingsworkshop givande för Wästbygg Gruppen 

Wästbygg Gruppen, Kristin Lundmark, Anders Jansson, hållbarhetschef, HR-chef, likabehandlingsworkshop, jämställdhet, likabehandling, mångfald

På likabehandlingsworkshopen har Wästbyggs anställda fått spela ett spel. Utifrån olika påståenden på kortleken ska deltagarna diskutera kring vad som är okej eller inte. Foto: Wästbygg Gruppen

 
Inom koncernen Wästbygg Gruppen arbetar man aktivt för en ökad jämställdhet och mångfald. För två år sedan tillsattes en grupp med representanter från olika delar i företaget med uppgift att prioritera frågor som berör företagskultur, likabehandling och arbetsmiljö.
– Vi startade en likabehandlingsworkshop som vi började turnera runt med i februari förra året. Vi har snart utbildat alla våra medarbetare, säger Kristin Lundmark, hållbarhetschef på Wästbygg Gruppen.

Wästbygg grundades 1981 och har cirka 320 anställda runt om i Sverige, varav 23 procent är kvinnor. Wästbygg har som ambition att öka antalet kvinnliga medarbetare, framför allt på sina ledande positioner. Idag är det 22 procent kvinnor i ledande position där målet är att öka till 30 procent innan årsskiftet.

– Vi ser en ökning efter att vi prioriterat ett jämställdhets- och mångfaldsarbete, säger Kristin Lundmark. Visionen är att ha 40/60 i någon riktning, tillägger hon.

Wästbygg strävar alltid efter att bli bättre inom jämställdhetsfrågor och satsar på att bli fler kvinnor i företaget.

– Vi har jobbat med jämställdhet från ett HR-perspektiv och vi har märkt stor skillnad. Vi har tidigare noterat att det är ca 40 procent kvinnor som läser våra jobbannonser, vilket är väldigt positivt, säger Anders Jansson, Wästbygg Gruppens HR-chef.

Likabehandlingsturné där olika är lika bra

Kristin Lundmark, Wästbygg GruppenWästbygg har haft stort fokus på likabehandling det senaste året. Bolagets likabehandlingsgrupp har turnerat runt och träffat samtliga medarbetare för att hålla i en workshop om likabehandling. Deltagarna har fått ta del av det arbete som gjorts inom koncernen samt fått ökad kunskap om hur likabehandling påverkar företagskultur och arbetsmiljö.

– Vi har pratat om vad vi ska göra för att skapa jämna förutsättningar och verkställa kraven från diskrimineringslagen. Vi har diskuterat mycket kring kvinnligt och manligt och vilka fördomar som råder, berättar Kristin Lundmark.

Under workshopen har deltagarna även fått spela Wästbyggs likabehandlingsspel där man tar ställning till olika påståenden och uttryck. Till exempel om huruvida det är okej eller inte att säga ”lilla gumman”.

– Vissa exempel har verkligen varit svart eller vitt medan andra ligger mer i gråzonen och blir en diskussion. Bara genom att vi varit runt och haft den här turnén så har gapet på upplevelsen av hur vi likabehandlar krympt mellan män och kvinnor, säger Kristin.

– Vi vill visa att olika är lika bra genom vår likabehandlingsworkshop och det har varit väldigt uppskattat, avslutar Kristin. 

 

KRISTINS FEM TIPS OM EN BÄTTRE ARBETSMILJÖ:

  • Det viktigaste av allt är helt klart målsättningar. Har man inget att sträva mot så kommer man ingenstans.
  • Prata värderingar regelbundet med alla anställda. Gör det redan i rekryteringen.
  • Ett tips är att använda sig av en kortlek som bygger på Byggchefernas och Byggnads ”Stoppa machokulturen”. Det kan vara svårt att säga direkt till någon att ett uttryck inte är okej att använda. Då kan det vara lättare att sitta i en neutral situation där en mixad grupp får dela sina åsikter om vad som är lämpligt eller inte utifrån olika påståenden från kortleken.
  • Att mäta resultat. Veckovis skickar vi ut en medarbetarundersökning där alla anställda får svara på frågor om hur man till exempel upplever sexuella trakasserier eller möjligheten att ta ut föräldraledigt åt båda håll. Då ser vi enkelt vad som behöver förbättras.
  • Du som anställd kan göra mycket genom att våga säga ifrån eller inte skratta med vid olämpliga skämt. Man måste se konsekvenserna.