Länkar och kontakter

Jämställ.nu

Jämställ.nu

Portal som drivs av Jämställdhetsmyndigheten, Nationella sekretariatet för genusforskning, länsstyrelserna, Svenska ESF-rådet, Vinnova och Sveriges Kommuner och Landsting. Här finns fakta och nyheter om jämställdhet samt praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete.
 

Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten inrättades 1 januari 2018. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden.
 

 Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen

Do ska se till att diskrimineringslagen efterlevs. Myndigheten utövar tillsyn och tar emot anmälningar.
 

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har i uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs av företag och organisationer.
 

Regeringens jämställdhetspolitik

Regeringens jämställdhetspolitik

Här beskrivs regeringens jämställdhetspolitik.
 

Boverket: Jämställdhet i samhällsplaneringen

Boverket: Jämställdhet i samhällsplaneringen

Här beskriver Boverket hur jämställdhetsperspektivet ska integreras i samhällsbyggnadsplaneringen.
 

Prevent

Prevent

Prevent informerar, utbildar och tar fram användbara produkter som är till hjälp i arbetsmiljöarbetet. Prevent ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.
 

Arbetsmiljöupplysningen

Arbetsmiljöupplysningen

Arbetsmiljöupplysningen är en kunskapsportal om arbetsliv och hälsa, inklusive sexuella trakasserier och diskriminering. Arbetsmiljöupplysningen ägs av Prevent.
 

SCB

SCB

Här finns aktuell statistik kopplade till det jämställdhetspolitiska målet.
 

Näta – nätverk för kvinnor i Byggnads

Näta – nätverk för kvinnor i Byggnads

Byggnads kvinnliga nätverk Näta är en mötesplats där kvinnor i branschen kan träffas för att utbyta erfarenheter, nätverka och utbilda sig.
 

Jämställdhet i transportsektorn

Jämställdhet i transportsektorn

Nätverk som jobbar för en jämställd transportsektor.

 
Stoppa machokulturen

Stoppa machokulturen

Kampanjen Stoppa machokulturen är ett samarbete mellan Byggnads och Byggcheferna
med målet att skapa en schysst och jämställd arbetsmiljö i byggbranschen.
 

Kvinnors byggforum

Kvinnors byggforum

Riksomfattande nätverk för kvinnor inom byggbranschen.
 

Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd

Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd

Reglerna syftar till att samhällsbyggnadssektorns aktörer ska uppträda på ett sätt som gör dem till en respekterad del av svenskt näringsliv. Reglerna ska leda till konkurrens och likabehandling av stora och små företag.