Jämnt på jobbet - Innovation

En röst för mångfald

– Mångfald är jätteviktigt, framför allt inom byggsektorn som är otroligt snedfördelad. I en framtid med allt det vi vill bygga behövs alla synpunkter, säger Urban Månsson, VD för Svensk Byggtjänst och nyvald ordförande för Etiska Rådet.
Mångfald är ett av tre huvudområden för Etiska Rådet, som har till uppgift att förse samhällsbyggnadssektorn med etiska regler.

Etiska Rådet är en sammanslutning av större organisationer och verksamheter i samhällsbyggnadssektorn som bildades för ungefär tio år sedan. Rådet tar hand om etiska frågor som uppkommer i arbetslivet kopplat till dess tre grundpelare.

– Vi jobbar mycket med sund konkurrens, antikorruption och mångfald. Vi försöker ta utgångspunkt i Agenda 2030 och plocka ut några av dem 17 målen som anges där, säger Urban Månsson.

Kvinnor en minoritet inom sektorn

Endast åtta procent av de yrkesverksamma inom samhällsbyggnadsbranschen är kvinnor. Inom hantverket är det bara en procent. Att förändra branschen är viktigt för att få högre kreativitet, lönsamhet och kvalitet. Då är mångfald avgörande, menar Urban Månsson.

– Etiska Rådet kan vara med och påverka genom att sprida budskap och lyfta fram den här frågan genom olika föredrag, informationsmaterial och via vår hemsida. Vi ska vara en röst som visar hur viktig mångfald är för sektorn, säger Urban Månsson.

Föreläser för studenter

Att förse byggsektorn med etiska regler är rådets huvudsakliga uppgift och fokus ligger på att sprida dessa frågor vidare. Genom seminarier föreläser styrelsemedlemmar på olika skolor runt om i landet för att lyfta frågorna.

– Vi vill göra skillnad genom att synas mer. Att vara ute bland studenter är ett bra område att väcka frågorna vilket vi vill fortsätta med, säger Urban Månsson.


Till Etiska Rådets hemsida – byggetik.se

Urban Månsson berättar om Etiska Rådet för Svensk Byggtjänst ACDMY