Jämnt på jobbet - Regler och fakta

Byggbranschen jämställd om 30 år – kan vi vänta?


Foto: Shutterstock

Det dröjer till år 2047 innan bygg- och anläggningsbranschen är jämställd. Om antalet kvinnor fortsätter att öka i samma takt som tidigare måste vi vänta nästan 30 år innan vi uppnår målet om en jämlik byggsektor. Är det rimligt?

Den 8 mars är internationella kvinnodagen. En dag att fira men också för att uppmärksamma ojämställdhet och kvinnors situation i samhället. Inom byggbranschen är tyvärr könsfördelningen fortfarande snedfördelad. Bygg är bland annat den bransch som har lägst antal kvinnliga chefer.

En rapport som Svevia och I Perspektiv genomfört visar att andelen kvinnor på ledande positioner inom bygg- och anläggningsbranschen ökat från 20 procent 2011 till 25 procent 2017. Ökar andelen i samma takt under följande år, kommer inte byggbranschen i detta mycket viktiga avseende vara jämställd förrän år 2047. Och bilden är liknande gällande byggsektorn som helhet. Men hur just ledningarna ser ut är mycket viktigt, kanske avgörande, för att forma utvecklingen.
Elisabet Wretskog, kompetensutvecklingschef på Svevia. Foto: Svevia

– Förändring tar tid och det krävs ett långsiktigt och fokuserat arbete men för att vända utvecklingen i branschen måste frågan om jämställdhet alltid finnas på agendan. Det är också en fråga för var och en av oss. Vi kan påverka genom våra attityder, förhållningssätt och vad vi förmedlar till våra barn och ungdomar, säger Elisabet Wretskog, kompetensutvecklingschef på Svevia.

Elisabet Wretskog, kompetensutvecklingschef på Svevia. Foto: Svevia

 

Mångfald skapar kompetens  

Behovet av fler kvinnor är stort i hela byggsektorn – och inte minst på ledande befattningar. Trots det är majoriteten svenska medelålders män. Fördelarna med att skapa en mixad grupp av människor är många och något man som arbetsgivare måste sträva efter, menar Elisabet Wretskog.

– Att erbjuda jämställda arbetsgrupper med ett inkluderande förhållningssätt gör företag till en attraktivare arbetsplats. Jag är övertygad om att en arbetsmiljö som präglas av mångfald stärker företagets rekryteringsförmåga, skapar kompetenta team och ökar lyhördheten för kundernas behov, säger Elisabet Wretskog.

Elisabet anser även att branschen i sig kan bli bättre på att marknadsföra sig utifrån nya perspektiv för att fler ska få upp ögonen för sektorn och snabbare nå jämställdhet.

– Det är inte bara en väg eller en bro som byggs utan vi formar tillsammans ett helt samhälle och möjliggör för människor att resa och mötas. Vem vill inte vara med och göra det?

Hur ska vi snabbare nå en jämställd byggbransch?

Här är Elisabets och Svevias punkter:

  • Rekrytera bredare. Arbetsgivare måste våga rekrytera medarbetare utifrån ett bredare perspektiv när det gäller kön och etnicitet.
  • Öka kunskapen. Utbilda ledare, chefer och anställda på företaget inom jämställdhet, inkludering och mångfald.
  • Synliggör kvinnliga förebilder så att unga tjejer har yrkeskvinnor att se upp till.
  • Lyft olika teknikfrågor utifrån tjejers perspektiv. I mellanstadiet är intresset för teknik relativt lika mellan könen, högre upp i åldrarna minskar intresset märkbart bland tjejerna. Här kan samhället tillsammans driva utvecklingen i en mer jämställd riktning.
  • Delta och engagera er i olika jämställdhets- och inkluderingsinitiativ.
    Svevia, tillsammans med många andra företag, deltar den 29 mars vid IGEday (Introduce a Girl to Engineering day). Syftet är att få fler kvinnor att välja teknikspåret på universitet och högskolor.


Hur ska vi få fart på utvecklingen för jämställdhet och mångfald i byggsektorn? Skicka dina lösningar, exempel, förslag och idéer till oss! Så vi kan sprida allt positivt nytänkande.

erik.kalmaru@byggtjanst.se