Fler elever än lärare anser att machokultur råder på yrkesprogrammen

Byggnads, Sifo, machokultur, yrkesutbildning, yrkesprogram, Johan Lindholm

Åtta av tio tjejer bekräftar machokulturen på yrkesprogrammen enligt rapporten ”En värld för män och inga andra”, framtagen av Byggnads och Sifo. Foto: Byggnads

Machokulturen inom byggsektorn är ett stort problem som påverkar såväl trivseln, arbetsmiljön och branschens framtidsvisioner. Fackförbundet Byggnads släppte nyligen rapporten ”En värld för män och inga andra”, som visar hur erkänd denna kultur är inom sektorn och hur det saknas en samsyn på landets yrkesutbildningar kring hur utbrett problemet är.

I rapporten som Sifo genomfört på uppdrag av Byggnads har såväl elever som lärare på gymnasiets yrkesprogram fått svara på frågor om jämställdhet, machokultur och byggbranschens mansdominans. Resultatet visar att det görs alldeles för lite. Det finns också stora skillnader i svaren mellan de män och de kvinnor som deltar i studien, och även mellan elever och lärare, gällande machokulturens utbredning. Åtta av tio tjejer håller med om att det finns en machokultur på yrkesprogrammet de går, jämfört med sex av tio killar och endast fyra av tio lärare.

– När vi 2014 på allvar började jobba för en mer jämställd byggbransch såg vi att machokulturen får både tjejer och killar att lämna branschen. Genom kampanjen Stoppa machokulturen började vi prata om problemet. Men machokulturen är inte något som skapas på arbetsplatserna. Den finns och förstärks redan under yrkesutbildningarna. Därför ville vi titta närmare på hur yrkesprogrammen tar sitt ansvar. Jämställdhet står ju inskrivet i skollagen, men som vår rapport tydligt visar görs det alldeles för lite, konstaterar Johan Lindholm, ordförande för Byggnads.

Rapporten visar också att det saknas en gemensam bild kring vad machokultur är och hur värderingar förs vidare. Detta leder till att både lärare och elever dras med i ”machoskämt” eller befäster könsroller kring vad som är manligt eller kvinnligt. Därtill har eleverna med sig machovärderingar och -synsätt redan innan utbildningarna och det finns en stark bild av hur och vad en byggare ska vara.

Hur ska vi då få bukt med machokulturen på yrkesprogrammen?

Johan Lindholm, ordförande Byggnads. – Vi i branschen måste göra vår hemläxa och öppna upp för nya beteenden – värderingarna på byggarbetsplatserna måste ändras! Skolorna behöver göra mer för att få bort machokulturen, men politikerna måste också ta tag i frågan och se över hur yrkesgymnasierna jobbar med jämställdhet. Skolorna och lärarna måste få bättre verktyg och resurser att jobba systematiskt med jämställdhet. Därtill behöver arbetsmiljöarbetet på alla byggarbetsplatser bli bättre, även det psykosociala arbetsmiljöarbetet menar Johan Lindholm.

Läs rapporten ”En värld för män och inga andra”