Rekrytering och karriär

Hentverkarna – en snickarutbildning för kvinnor

”Vi behöver bredda rekryteringsbasen till byggbranschen”

1 procent av alla byggnadsarbetare är kvinnor. Den här skeva könsfördelningen ville Ikano Bostad ändra på och startade därför en snickarutbildning enbart för kvinnor: Hentverkarna...

Vill locka unga kvinnor till ingenjörsyrket

Vill locka unga kvinnor till ingenjörsyrket

Womengineer är en digital plattform som kämpar för att jämna ut könsfördelningen bland ingenjörsstudenter. Målet är att det år 2030 ska examineras lika många...

Ny satsning ska ge fler kvinnliga fastighetsskötare

Ny satsning ska ge fler kvinnliga fastighetsskötare

Fastighetsbranschen är i ett skriande behov av fastighetsskötare. Målet är att bidra till kompetensförsörjningen, och samtidigt göra branschen mer jämställd...

Ny satsning ska ge fler kvinnliga fastighetsskötare

Så går det för kvinnor och män efter YH-examen

Kvinnorna fullföljer studierna i något större utsträckning än männen, men får i lägre grad jobb som stämmer med utbildningen, visar en ny rapport från Myndigheten för Yrkeshögskolan...

Läs även...

Hur är det att vara ung kvinna och ledare i en mansdominerad bransch?

Svensk Byggtjänst ACDMY har träffat Matilda Johnsson, produktionsledare på Skanska och Åsa Lundmark, projektledare på Locum för att diskutera utmaningar, fördelar och framtidsutsikter för kvinnor i byggbranschen.