Jämnt på jobbet - Rektytering och karriär

Så går det för kvinnor och män efter YH-examen

Så går det för kvinnor och män efter YH-examen

25 procent av de som tog examen från Yrkeshögskolans samhällsbyggnadsutbildningar 2016 är kvinnor. Kvinnorna fullföljer studierna i något större utsträckning än männen, men får i lägre grad jobb som stämmer med utbildningen, visar en ny rapport från Myndigheten för Yrkeshögskolan.

2016 examinerades 1 328 personer från utbildningarna inom samhällsbyggnad och byggteknik på Yrkeshögskolan, 343 kvinnor och 985 män. Myndigheten för yrkeshögskolan har i en ny rapport följt upp vad studenterna gör ett år efter examen.

95 procent har ett jobb. Andelen är lika hög bland män som bland kvinnor. Åtta av tio hade jobb redan inom en månad efter examen. Drygt nio av tio hade jobb inom ett halvår.

Kvinnorna har dock i något lägre grad jobb som stämmer överens med utbildningen. 69 procent av männen, och 63 procent av kvinnorna svarar att de har ett jobb som helt eller till största delen stämmer med utbildningen.

Kvinnorna fullföljer dock sin utbildningar i något större utsträckning än männen. 2016 var examensgraden bland kvinnor 74 procent, och bland män 72 procent.

Rapporten visar också att utrikes födda har svårare att få jobb efter samhällsbyggnadsutbildningarna än inrikes födda. 87 procent av de utrikes födda hade arbete ett år efter examen, jämfört med 96 bland inrikes födda.

Här kan du hämta rapporten Studerandes sysselsättning 2017:
 
Hämta rapporten Studerandes sysselsättning 2017.