Jämnt på jobbet - Rektytering och karriär

Vill locka unga kvinnor till ingenjörsyrket

 Womengineer är en digital plattform som kämpar för att jämna ut könsfördelningen bland ingenjörsstudenter.

Womengineer är en digital plattform som kämpar för att jämna ut könsfördelningen bland ingenjörsstudenter. Målet är att det år 2030 ska examineras lika många kvinnliga som manliga ingenjörer.

Projektet Womengineer är ett ideellt initiativ som startades 2008 av två studenter i syfte att inspirera kvinnor till att söka ingenjörsutbildningar. Genom deras webbsida och sociala medier sprids information och inspiration till de som är eller funderar på att bli ingenjörer.

Hannin Mushehid, ingenjörsstudent– Vi tror starkt på vikten av förebilder och vi vill lyfta fram kvinnliga ingenjörer som förebilder för tjejer som funderar på vilken väg de ska ta i livet, säger Hannin Mushehid, civilingenjörsstudent inom samhällsbyggnad på KTH och intervjuansvarig på Womengineer.

Byggindustrin är en mansdominerad bransch och att få fler kvinnor att välja yrket är viktigt för jämställdheten vilket Hannin Mushehid tror skapar en bättre mångfald:

– Mångfald skapar utrymme för nytänkande och kan bidra till att en mansdominerad arbetsplats upplevs som mer trygg och professionell. Särskilt för den grupp som tidigare inte funnits eller varit en minoritet på arbetsplatsen, konstaterar Hannin Mushehid.

Kvinnliga förebilder saknas

En vanlig missbedömning är att kvinnor väljer bort ingenjörsyrket på grund av att de saknar teknikintresse. Men sanningen är att det som ofta bromsar kvinnor från att arbeta med teknik är att de inte hittar förebilder att se upp till i samma utsträckning som unga män gör.

– Unga killar ser förebilder i andra män och väljer yrke utifrån detta. Än finns det inte tillräckligt många kvinnliga ingenjörer för unga kvinnor att inspireras av och identifiera sig med, men det börjar att förändras, understryker Hannin Mushehid.

På Womengineers webbplats bloggar flera ingenjörsstudenter om sin vardag och
det produceras kontinuerligt intervjuer med kvinnliga ingenjörer med syfte att inspirera unga tjejer att välja ett tekniskt yrke. Sedan våren 2017 har det även lanserats två exemplar av Womengineer Magazine.

– Där kan man läsa intervjuer med kvinnliga förebilder och företagsledare som kommenterar vikten av mångfald samt hitta annan form av pepp för den som funderar på teknikstudier. Vi har också tagit fram Womengineer personas för att belysa att tjejer med olika bakgrund, intressen och mål i livet faktiskt kan passa som ingenjörer, säger Hannin Muschehid.

IGEday öppnar dörren för teknikintresserade tjejer

Ylvali Busch, ingenjörsstudentEtt annat initiativ som ska locka unga kvinnor in i branschen är evenemanget IGEday vilket står för Introduce a Girl to Engineering day. Varje år bjuder företag över hela landet in tjejer mellan 12 och 19 år för att spendera en dag med kvinnliga ingenjörer och därmed få en inblick i vad en ingenjör jobbar med. Det första eventet arrangerades 2014 då 13 företag och 300 tjejer närvarade. I år hade siffrorna ökat betydligt då 78 företag och över 2300 tjejer deltog.

– Andelen kvinnliga ingenjörer har ökat stadigt de senaste åren och vi tror att förebilder har spelat en stor roll. Vi når ut till flera hundratusen personer genom vårt arbete med såväl webbplatsen, sociala medier som IGEday och förhoppningsvis gör vi skillnad, säger Ylvali Busch, PR-ansvarig på Womengineer och ingenjörstudent inom industriell ekonomi.

 

Jobbar ditt företag med att försöka få in fler kvinnliga tekniker eller ingenjörer? Eller vill ni skapa en ännu bättre arbetsmiljö för de ni redan har?

Missa då inte Womengineers webbplats där ni kan hitta allt från inspiration, information och bloggar till deras egna magasin och sociala medier.

Till Womengineers webbplats

Andra kvinnoinitiativ i ingenjörsbranschen:

Organisationen Pepp – ett mentorsprogram för gymnasietjejer, studenter och teknikföretag