Anna Bellman, Moderator | Per-Erik Eriksson, Luleå Universitet | Svante Hagman, NCC | Anders Asplund, Chefsjurist Upphandlingsmyndigheten | Ulrika Francke, VD, Tyrens | Magnus Colling, Upphandlingschef, Familjebostäder | Parul Sharma, Counsel Head of CSR Compliance , Advokatfirman Vinge | Fredrik Linder, advokat och partner, Hamilton Advokatbyrå

Konferens om LOU 2016

Först av allt ett stort tack till alla er i publiken som med ert engagemang gjorde dagen till en succé! Tack också till våra kunniga och insiktsfulla talare som verkligen lyfte konferensen. Här har du talarnas presentationer, diskussionsfrågor samt deltagarförteckning.


Hur tycker du att konferensens dialoger kan tas tillvara framöver?
Lämna dina synpunkter här!