Anna Bellman, Moderator | Per-Erik Eriksson, Luleå Universitet | Svante Hagman, NCC | Anders Asplund, Chefsjurist Upphandlingsmyndigheten | Ulrika Francke, VD, Tyrens | Magnus Colling, Upphandlingschef, Familjebostäder | Parul Sharma, Counsel Head of CSR Compliance , Advokatfirman Vinge | Fredrik Linder, advokat och partner, Hamilton Advokatbyrå
Den 8 november samlas ledande branschexperter på Waterfront för att ge bakgrund och konsekvenser för nya LOU.

Program Konferens om LOU

Förmiddag:

08.30–09.00
Registrering och kaffe/nätverkande

09.00–09.10 
Moderator Anna Bellman hälsar välkommen

09.10–09.30
Upphandling av Bygg- och anläggningsprojekt: ett strategiskt- och situationsanpassat perspektiv 
Per-Erik Eriksson, Professor, Luleå Tekniska Universitet

”LOU får inte hämma goda affärer”

09.30–10.30
Vilka blir de väsentligaste ändringarna i nya LOU för leverantörer inom bygg- och anläggningssektorn?
 
Fredrik Linder, Advokat och partner, Hamilton Advokatbyrå

10.30–11.00
Kaffepaus

11.00–11.30
Debatt: Lagändringar av LOU – vilka är ändringarna och hur påverkar de vår bransch ? 
Per-Erik Eriksson, Professor LTU
Svante Hagman, Chef, NCC Infrastructure
Anders Asplund, Chefsjurist Upphandlingsmyndigheten 

”Mer förhandling och dialog positivt för offentliga byggupphandlingar”

11.30-12.00
Case: Framtidens entreprenadform i projekt Olskroken
Jenny Karlsson, Projektledare, Trafikverket
Mattias Emanuelsson, Entreprenadchef, Peab Anläggning AB

12.00–13.00 
Lunch och nätverkande

Eftermiddag:

13:00–13:30
Debatt: Hur skapas fungerande förfrågningsunderlag för byggprojekt? 
”Det här är våra största utmaningar gällande förfrågningsunderlag och kalkylerbarhet
Ulrika Francke, VD, Tyrens 
Magnus Colling, Upphandlingschef, Familjebostäder, 
Bertil Schmidt, Avdelningschef, NCC Infrastructure

"Konsultmäklare är ett hot mot grundidén med LOU"

13.30–14.30
Upphandling och sociala krav;
Mänskliga rättigheter, ILO och anti-korruption – många nya lagar som rör leverantörskedjor är på intåg. Vilka minimikrav ställs, och vad är det för interna frågor som måste besvaras kring kompetens och uppföljning? Offentlig upphandling är det nya H&M för granskande grupper, vad finns det för utmaningar?
Parul Sharma, Counsel Head of CSR Compliance , Advokatfirman Vinge

”Det finns inga genvägar – det krävs rätt kompetens för att klara de sociala kraven i kommande LOU”

14.30–15.00
Kaffe och nätverkande

15.00–15.45
Avslutande debatt:
Summering av de frågeställningar som lyfts under dagen. Hur det kan läggas mer fokus och synlighet på dem inom LOU.

15.45–16.00
Sammanfattning och avslutning

16.00–17.00
Mingel & nätverkande

Anmälan till Konferens om LOU 8 november 2016