ÄNTLIGEN MÅNDAG | 15 april 2019

Byggetik

Krönikan Äntligen måndag 15 april 2019

Moral och etik bär vi alla med oss i vardagen, vare sig vi är på jobbet eller privat.
Vad är lagligt, vad är etiskt, vad är moraliskt?
Lagen gäller lika för oss alla, vad vi tolkar in i moraliska och etiska ställningstagande är mer en personlig tolkning.
Du säger ”aldrig i livet”, någon annan säger ”inga problem”.
Vem har rätt?
Och hur kan vi påverka varandra för att landa i kloka beslut?

Samhällsbyggnadssektorns etiska råd

Är vår sektor sämre än andra?

Den statistik som finns pekar i alla fall på det.
Och varför det är så är nog helt enkelt för att det är möjligt. Vi talar ofta om att vår sektor är uppdelade i olika silos och vad som händer i respektive silo är det bara de inblandade som känner till. Hade det funnits ett obrutet och transparent informationsflöde genom hela processen hade det i alla fall försvårat ett etiskt olämpligt beslut.

Detta har vi ju jobbat länge med

Så är det.
Och det finns många utmärkta och mycket engagerade verksamheter inom detta område i vår sektor. Inom företag, organisationer, föreningar, myndigheter mm.
Ändå fortsätter det och mycket tyder också på att det ökar.
Svartjobb, blufföretag, osund konkurrens, korruption – listan kan göras lång och inom varje ”genre” finns det mängder med varianter, påhittigheten är stor.
Och de som utsätts för ”frestelsen” är många. Ledningspersoner, hantverkare, truckförare, myndighetsutövare, tillståndsgivare, anbudslämnare, anbudsmottagare, fakturahandläggare – listan kan göras lång.

Och vad kan Etiska rådet göra?

Det minsta man kan göra är så mycket som möjligt.
Vi kan naturligtvis inte lösa dessa problem. Men vi hoppas kunna vara med och aktivt påverka debatt och beslut i rätt riktning. Vi vill mer än tidigare försöka vara en samlande kraft och skall försöka skapa verktyg och hjälpmedel.
Och vi kommer att samverka med ÖMK (Överenskommelsen mot mutor och korruption), IMM (Institutet mot mutor), TI (Transparency International) och flera andra.
Alla stora bolag i sektorn har egen verksamhet som jobbar stenhårt med dessa frågor, samtidigt vet vi att vår sektor i huvudsak består av mindre och små bolag.
Hur skall vi nå dessa?
Hur skall dessa erbjudas stöd och tips?

Varför inte Byggetik?

Säger någon pressetik vet vi alla ungefär vad det innebär.
Vi vet också att media inte alltid lever som de lär men de har ett starkt etablerat ramverk, pressetiken, som vi alla förhåller oss till.
Googlar du på pressetik får du 319 000 träffar.

Går det att etablera begreppet Byggetik på samma sätt?
Skapa en gemensam och väletablerad bild av vad som är ok eller inte?
Det finns väl egentligen ingen anledning till att det inte skulle gå.
Det enda som krävs är lite arbete! Och vi skall försöka göra vår del.
Googlar du på byggetik får du 929 träffar. De flesta med anknytning till Etiska rådets hemsida byggetik.se

Innevarande vecka är en vecka som innebär mycket eller lite ledighet för de flesta av oss.
Påsklov och påskfirande står för dörren, förhoppningsvis i sällskap av en värmande vårsol.

Glad Påsk!

Urban Månsson
Ordförande
Samhällssektorns etiska råd