En spännande vecka!

Förra veckan innehöll flera spännande möten som innebar mycket information men som också ger anledning till reflektion.

Svensk Byggtjänst hade styrelsemöte och förutom det mer sedvanliga styrelsemötet uppstod också en diskussion om tillståndet i branschen. Vår namnkunniga styrelse som väl speglar de olika sektorerna inom branschen hade till stora delar en gemensam uppfattning.

Till stora delar är situationen fortsatt mycket god inom bygg- och fastighetsnäringen.
Precis som vi kan ta del av i media är det som skapar en viss oro bostadsmarknaden. Å ena sidan finns det fortfarande stora brister och många människor som söker bostad, å andra sidan börjar vi nu se en mättnad och överhettning inom vissa segment.
Några städer har infört ”byggstopp”, köer till nyproducerade hyresrätter på en del håll är mycket korta och det finanspolitiska läget ger upphov till långt fler frågetecken än utropstecken. Att detta sammantaget kommer att leda till en ”smäll” rådde det enighet kring, låt vara i lite olika versioner.

Inom övriga segment ser det mycket bra ut. Uthyrning av kommersiella fastigheter är mycket starkt, infrastruktursatsningarna är fortsatt mycket ambitiösa och föreskrivande led har jobb upp över öronen.
Ett område som också diskuterades var den resurs- och kompetensbrist som finns. Detta ger anledning till oro och mer om det nedan.

Ett annat spännande möte var det som Sveriges Byggindustrier anordnade under rubriken ”Hur skall det hållbara framtida samhället utformas?”.
Detta med anledning av den nya nationella planen som Trafikverket lämnat gällande det framtida transportsystemet.
Även här en namnkunnig panel, inkluderande vår nya infrastrukturminister, som presenterade/diskuterade kring planen.
Även om artigheterna mest präglade mötet så här i inledningen av utvärderingsprocessen kan nog ett antal punkter där det kommer att kunna hetta till pekas ut.
- Varför så mycket järnväg och så lite väg? Detta med tanke på att hela landet skall inkluderas samt att nya bilar kommer att vara fossilfria om 15-20 år?
Här var ministern tydlig med att järnväg prioriteras utan att egentligen i sak bemöta de frågor som kom från flera håll.

- Hur skall LOU tillämpas för att vara ett stöd och inte en fara? Är man rädd för LOU väljer man alltid den säkra vägen och missar därmed de mer dynamiska möjligheterna vad gäller upphandlingsformer som nya LOU ger. Här gäller det att alla parter är pålästa och öppna för alternativ.

- Kompetens- och resursbrist. Den nya planen innebär mycket stora satsningar och redan idag har vi problem med försörjningen. Hur locka unga människor, hur locka folk som vill byta yrkesspår, hur göra arbetsmarknaden mer flexibel. I denna diskussion inkluderades frågan kring utländska huvud- och underentreprenörer, inte helt okontroversiellt.

- Samarbete. Kring detta var alla eniga. För att lyckas med planen måste den svenska paradgrenen samarbete tillämpas fullt ut. Likaså är samarbete viktigt i den utvärderingsprocess som väntar under hösten.

- Funktionsegenskaper. Trafikverket påtalade att de kommer att efterfråga definierade funktionsegenskaper i sina upphandlingar mer än tidigare. Detta måste anbudsgivare och entreprenörer kunna förhålla sig till.
Mycket information, mycket att ta in och det hela skall gå fort.
Direktivet till planen som sådan är redan tagen av riksdagen så det är regeringen som fastställer den, med eller utan justeringar av Trafikverkets plan.
Under vintern/våren väntas detta ske så om du vill påverka är det bråttom.
Så onekligen lite att bita i en måndagsmorgon, eller hur?

Ha en bra vecka,
Urban Månsson
Vd
AB Svensk Byggtjänst