Håller vi balansen?

Att det råder högkonjunktur i vår bransch är det knappast någon tvekan om.
Sifferexercisen är omfattande och handlar mycket om det stora behovet av att bygga bostäder kombinerat med bristen på resurser dvs. arbetskraft.
Samtidigt har det alltmer börjat smyga sig in argument att vi bygger ”fel” och prioriterar fel.

Dagens Industri har i flera artiklar den senaste tiden lyft fram frågeställningar kring finansiering och byggande. Regeringens investeringsstöd är omdebatterat och flera aktörer, inklusive presumtiva mottagare, är tveksamma. Tanken är god men riktas fel är en ganska väl utbredd uppfattning.
Och det är klart, när staten har svårt att ”bli av med” avsatta bidrag är det kanske läge för eftertanke.
Läge att lyssna på branschen? Mängder av förslag på alternativa åtgärder finns.

Även Sveriges Radio uppmärksammade för någon vecka sedan att allt som byggs inte längre säljs i samma ögonblick som spaden sätts i jorden.
Avgiftsfria år används som lockbete för att få köpare, något som kändes otänkbart bara för några månader sedan.
Och bygger vi rätt frågar också Sveriges Radio? Är risken att vi kan stå med tomma lägenheter, dyra och stora hyresrätter, samtidigt som bostadsbristen består.

Och vad händer om finansiering av kommersiella fastigheter blir lite svårare, dvs. dyrare?
Det påverkar så klart räntan även på bostadsbyggande och bostadslån och så är ännu en klassisk spiral igång.

Vad allt detta landar är det nog ingen som vet. Dock har väl historien lärt oss att ”mycket av allt” över tid brukar funka ganska dåligt. Och att frågan om en överhettning alltmer handlar om när och inte om verkar bli en alltmer utbredd uppfattning.
Politiken är aktiv och engagerad, kanske som aldrig förr, och det är så klart bra.
Dock brukar kunskapen om vad som funkar bäst i en bransch finnas just i branschen.
Låt oss hoppas att det återspeglas i kommande debatt och beslut.

Utöver detta står sommaren verkligen för dörren och den första av sommarens stora dagar, skolavslutning och examen, har väl haft sitt crescendo den gångna helgen.
Hoppas att all förhoppning och sång kan omvandlas till arbetsglädje och framgång.
Och att alla hittar någonstans att bo!

Jag önskar alla god arbetslust den kommande veckan!

Urban Månsson
Vd
Svensk Byggtjänst