13 NOVEMBER 2017

Vem vill vara med?

Det senaste halvåret har vi haft ett högt fokus på jämställdhetsfrågor liksom flera andra mångfaldsfrågor inom branschen. Och lyckats hålla i frågorna i riktigt hyggligt.
Nu tar vi ytterligare ett steg genom ambitionen att skapa fasta avstämningspunkter för att se hur det går för oss.

Det som i somras döptes till Studentflaks-gate skapade ett engagemang i branschen kring jämställdhetsfrågor som vi sedan är många som gjort mycket för att hålla vid liv. I artiklar, poden Snåret och även vid flera tillfällen i denna krönika har vi på Byggtjänst belyst dessa frågor. Många andra har gjort minst lika mycket.

Från början av oktober dominerade #metoo nyhetsrapporteringen och lyfte fram jämställdhet och trakasserier i ett mycket bredare perspektiv och framförallt mediabranschen hamnade i blickfånget.
Dock är risken alltid att ett stort medieintresse svalnar och därmed tappas fokus på frågan.
Tecken på detta fanns för någon vecka sedan men #tystnadtagning har verkligen sett till att det blir fullt fokus igen och kulturbranschen ser därmed till att hålla frågan levande i sin bransch.

Även inom vår bransch ser vi flera goda initiativ för att verkligen skapa förändring.
Byggcheferna skrev en utmärkt artikel ”#metoo behövs i Byggbranschen” och Paula Lejonkula uppmanar i sin artikel ”Jag utmanar alla chefer att agera på #metoo” om vikten av att hålla i frågan.

På Dagens Industris debattsida idag är vi på Svensk Byggtjänst inne på samma linje.
Hur skapar vi forum och arbetssätt som gör att vi långsiktigt verkligen håller i frågan och skapar förändring?
Vi har uppdraget från våra ägare att vara branschens informations- och kunskapsnav och det är ett uppdrag vi gör vårt bästa att leva upp till. Och det kommer vi att göra även i denna fråga.
Som framgår i artikeln, "Byggbranschen måste ta metoo-debatten på allvar" skall vi bevaka, peka på och uppmuntra till förändringar och goda exempel. Men också tydligt peka på förhållanden som inte är ok när vi ser dem.
Och då är det så klart bra att vi är fler som tänker likadant.

Ni kommer att se och höra mer i denna frågan – vem vill vara med?

Ha en bra vecka!

Urban Månsson
Vd
Svensk Byggtjänst