Digitalisering – to be or not to be!

Alla pratar vi digitalisering och alla är vi nog medvetna om att det kommer att förändra vår omvärld och vardag mer än vi kan förstå.
Samtidigt tror jag många av oss funderar på hur det kommer att bli, det där vi inte förstår. Och varför förstår vi inte?
Vad kommer att vara Uber, AirbnB, Netflix i vår bransch?

För några veckor sedan presenterade vi en undersökning som vi låtit Industrifakta göra gällande digitaliseringen i byggbranschen.
Svaren pekar just på att en viss förvirring råder.
Naturligtvis befinner sig olika bolag på olika stadier och visst är tendensen att större bolag (med större resurser) kommit längre.

Drygt 70% av de 300 tillfrågade företagen säger att de kommit halvvägs eller längre med sin digitalisering.
Halvvägs eller längre – det är långt!
Samtidigt ifrågasätter denna siffra sig själv vid senare frågor i rapporten där det visar sig att kunskapen på djupet inte alls motsvarar den höga siffran.
Kan det vara så att 70% plus mer är en förhoppning - där skulle vi vilja vara?

Undersökningen visar också att de fördelar som man tänker på vad gäller digitalisering är effektivare interna processer och besparingspotential.
Bra så – men den riktiga drivkraften uppstår när kundnytta skapas och de tankarna visar undersökningen har inte kommit lika långt.

Att digitaliseringen kommer att fortgå med kraft och tempo är uppenbart. Men formerna och riktigt vad det kommer att leda till – den bilden är inte helt klar.

Vid Årets Bygge berörde även Fredrik Reinfeldt detta. Han talade om olika trender och skeenden i samhället och graderade dem efter ”tror jag på”, ”vänteläge” samt ”tror jag inte på”.
Digitaliseringen satte han i vänteläge. Inte för att han inte trodde på det utan för att det ännu var allt för svårt att se hur det kommer att påverka människan och arbetsmarknaden.

Liknande tankar är Magnus Höij från STD-företagen inne på i sin krönika tidigare i våras.
Hur påverkas vi som bransch och hur kan vi förbereda oss?

Så vad mynnar det här ut i?
Att digitaliseringen fortgår och att vi nyfiket skall välkomna detta är helt klart.
Men hur vi skapar kundnytta och vad det innebär för oss som bransch, det tarvar mer samarbeten och mer arbete. Och det är ju inte så dumt!

Urban Månsson
Vd
AB Svensk Byggtjänst

PS. Vill du ta del av digitaliseringsrapporten?

Ladda ner digitaliseringsrapporten