2 OKTOBER 2017

Ett kvartal fyllt av aktiviteter – Boverket ger uppdrag till Byggtjänst!

Tänk vad tiden flyger. Nyss planerade vi sommar och semester, och nu skriver vi oktober.

Men årstiderna är härliga och många som flyttat utomlands till länder med annat klimat vittnar ofta om att det är just årstiderna de saknar mest.
Så ur den aspekten har vi ett härligt kvartal framför oss men jag tror att vi också har ett kvartal fyllt av roliga aktiviteter och en fortsatt spännande marknad.

Jag brukar inte skriva direkt om Byggtjänst i den här kolumnen men denna veckan blir det några rader.

Regeringen gav i våras Boverket i uppdrag att upphandla och därmed se till att starta upp en ny verksamhet som heter ”Informationscentrum för hållbart byggande”.
Syftet med detta centrum är kort att:
Främja en ökad energieffektivisering vid renovering och energieffektivt byggande med användning av hållbara material och låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Detta ska ske genom att förbättra kunskapsläget hos målgrupperna om hållbar renovering och byggande genom att förmedla information som är ändamålsenlig och användbar för målgrupperna.

Redan för tre år sedan började vi tillsammans med Nationellt Renoveringscentrum (NRC) att driva dessa frågor och har under denna tid märkt hur intresset hela tiden ökat. Därför var det så klart givet för oss att lämna in ett anbud när Boverket under sommaren kom med sin upphandling.

Tillsammans med NRC samt en del övriga parter skickade vi in ett anbud som vi tyckte var slagkraftigt och naturligtvis blev vi väldigt glada och stolta när vi fick besked om att vi vunnit upphandlingen.

Med tanke på vårt uppdrag och strävan att vara branschens informations- och kunskapsnav känns detta som ett naturligt steg för oss men det kommer också att kräva en stor insats som vi är mycket ödmjuka inför.

Och fort skall det gå!
Omgående sätter arbetet igång med att sätta en organisation på plats, planera och göra tidsscheman samt bestämma hur vi skall se ut och vad vi skall prioritera. Den 1 januari skall Informationscentrum vara igång så att fjärde kvartalet kommer att vara fartfyllt råder det ingen tvekan om! Och kul skall det bli!

På kort sikt kommer vårt arbete alltså att vara fokuserat på att komma igång på ett bra sätt och sätta strukturer på plats. På lite längre samt lång sikt kommer det så klart att vara avgörande att etablera interaktivitet med alla aktörer i marknaden.

Vad efterfrågas? Hur vill ni ha informationen förmedlad?

Vi hoppas på en givande dialog och ser fram emot att utveckla branschens nya Informationscentrum tillsammans.

Vi hörs!

Urban Månsson
Vd
Svensk Byggtjänst

Pressmeddelande Svensk Byggtjänst får uppdraget att driva Informationscentrum för hållbart byggande