20 DECEMBER 2017

Äntligen jul!

Så var det åter dags för en årssummering och som alltid är man lika förundrad över hur fort tiden går. 
Det har på många sätt varit ett bra och innehållsrikt år men vad kommer vi att minnas?

Om man dristar sig till att börja på ett globalt plan känns så klart Trumps första år som president som något vi kommer att minnas. Och även om han i skrivande stund verkar få igenom sin skattereform har han väl egentligen inte lyckats med så mycket mer än att ställa till med oreda på många plan.
Människors lika rättigheter och värde har ifrågasatts, att samarbete är en bra grund för utveckling har ifrågasatts, yttrandefrihet har ifrågasatts, att lagar och regler gäller lika för alla har ifrågasatts – ja kort sagt, mest en j-kla men farlig röra.

Europa har präglats av högkonjunktur, Brexit samt ett antal val som inte alls gått som förväntat.
Och vad gäller Brexit kan man inte annat än förundras. Ensam är inte stark, ensam är just bara ensam. Och alla frågor som dyker upp i efterhand där de samlade beslutsfattarna mest ser ut som ”tänkte inte på det”

Även i Sverige har vi haft högkonjunktur, och inte minst i vår bransch.
Året började i rasande fart och alla prognoser skrevs upp. I grunden har väl inte så mycket förändrats och de prognoser som ligger för 2018 vad gäller byggande är de högsta eller näst högsta på många år. Dock är det en nedgång på bostadssidan jämfört med 2017 och vad det innebär återstår att se.

Hösten har präglats av debatt kring fallande bostadspriser (iaf i Stockholm) och premiumboende som har varit svårt att avsätta. Samtidigt är det fortfarande stor brist på mindre och billigare boende.
Låt oss tro att vi hittar balansen i denna situation under 2018.
Hösten har naturligtvis också präglats av #metoo samt i vår bransch av #sistaspikenikistan.
Eländiga historier har rullats upp men samtidigt har det tagits ett antal kraftfulla initiativ för att verkligen försöka skapa en förändring.
Arbetsgivare, arbetstagare, akademi och myndigheter – alla är verkligen med på tåget.
Bostadsministern har engagerat sig och från vår sida har vi dragit igång ett arbete under rubriken ”Jämnt på jobbet”. Vår ambition är att försöka samla information och initiativ och även här ser vi att vårt uppdrag passar in – att vara informationsnavet för hela sektorn.

Och för vår del på Byggtjänst har det, som avslutning, varit ett mycket bra år.
Vi är stolta och tacksamma över det förtroende som branschen och alla kunder visar oss.
Flera av våra produkter och tjänster har efterfrågats mer än någonsin och det är så klart glädjande.
Under året har vi också fått förtroendet från regering och Boverket att starta upp Informationscentrum för hållbart byggande. Och det kommer vi att vara igång med redan från årsskiftet.
Vi har också tillsammans med övriga parter kommit fram till startpunkten vad gäller lanseringen av hela sektorns nya klassifikationssystem, CoClass.
Detta ser vi verkligen fram emot att jobba med under 2018 och det kommer ni att höra mer om.

Som avslutning vill alla vi på Svensk Byggtjänst tacka för det gångna året och för ett gott samarbete på många områden och plan inom branschen.
Vi ser fram emot 2018 och hoppas på ett spännande år!

God Jul & Gott Nytt År!

Urban Månsson