God morgon och välkommen till en ny epok

Vi lever i en modern tid. Med epoken modern tid avses tiden efter den industriella revolutionen. Vid 1900-talets intågande började industrialiseringen få fäste även i Sverige, med teknisk utbredning av elektroteknik, användning av elektricitet och förbränningsmotorer. Problemet med epoker är att de är efterkonstruktioner och att det kan vara svårt att se skiftet i den vardag man lever i.

Industrialiseringen i Sverige ersatte jordbrukssamhället och innebar en stor omställning för befolkningen med flytt till städer under torftiga levnadsförhållanden. Idag står vi inför ett nytt samhällsskifte, nu från industrisamhälle till digitalt samhälle. Med det digitala samhället kan vi förvänta oss stora förändringar för vad vi gör, hur vi gör det och vad som går att göra. Vi får göra oss beredda på att allt som kan automatiseras också kommer att automatiseras.

Detta medför många nya begrepp som påverkar och kommer att påverka samhällsbyggnadssektorn i vår nya epok. Till exempel Internet of things, alltså när byggdelar och installationer förses med sensorer och internetuppkoppling för att styra byggnadsverk och utbyta data. Och lära oss för framtiden.

En annan förgrening är robotiseringen som blir vanligare inom byggandet för att lösa arbetsuppgifter som murning, plattsättning, håltagning, cementblandning, svetsning, rivning eller att med 3d-skrivare bygga hela hus. Det pågår en hel del utveckling som gör robotarna mer autonoma och försedda med artificiell intelligens. Artificiell intelligens kan vara högst värdefull vid kvalitetskontroller, för att utföra kollisionskontroll i BIM-modeller eller förutse väder, produktionstid eller arbetsplatsolyckor.

Ny teknik får ofta genomslag först när förutsättningar ges. Vi möter nu en framtid som är mer utmanande och komplex än vad vi sett tidigare. Digitaliseringen kommer att förändra mycket inom samhällsbyggnadssektorn vad gäller infrastruktur, byggnadsteknik och informationsteknik. Det blir nu synnerligen viktigt att vi tar fram regler och inställningar för hur vi vill jobba. En klassifikation som kan hjälpa branschen att samverka.

Det har Svensk Byggtjänst tagit höjd för när vi skapade klassifikationssystemet CoClass. Här ges förutsättningar för effektiv klassificering och digitalt kravställande. Så låt oss gemensamt skapa förutsättningar för att bygga mer, effektivare mer hållbart och rätt.

Thomas Lundgren
Produktområdeschef
AB Svensk Byggtjänst