Rubriker av ingenting

Man skall vara försiktig med att lägga sig i politiken men när man från visst politiskt håll basunerar ut
”Vi måste bygga billigt och bra!” undrar jag så stilla – ”Dyrt och dåligt?” ”Någon?”
Varför använda självklarheter som alla är överens om bara för att skapa rubriker?

Glädjen över det låga priset uppväger inte besvikelsen över den låga kvalitén är en gammal sanning som är lika sann idag som någonsin.
Hus skall byggas för att stå länge och då måste kvalité och långsiktigt rätt kostnad prioriteras.
Är man noga med kvalitén från början sparas mycket in på underhåll och renovering under flera år framöver. Det är därmed den långsiktiga kostnaden som måste vägas in i våra resonemang, inte priset vid byggtillfället.

Just nu vittnas det om den i grunden väldigt goda kvalitén på husen i miljonprogrammet och just därför är det också lönt att renovera dem.

Renovering blir därmed ett tema som väcker allt större intresse och många initiativ tas för att driva på detta än mer.
Ta hand om det vi har är en god regel i alla sammanhang och att renovera, bygga om och bygga till är därmed en viktig del för att hjälpa till att täcka behovet av bostäder.
Jag har haft tillfälle att lyssna på bostadsministern Peter Eriksson vid flera tillfällen under våren och varje gång betonar han vikten av just detta, att renoveringen måste få ta större plats i planering och resonemang. Det är gott samhällsbyggande på många sätt.

Regeringen har också avsatt resurser för att uppmuntra detta och vi hoppas kunna spela en viktig roll i detta scenario så fort det blir satt i sjön.
Upphandling skall ske från Boverkets sida och vi tillsammans med Nationellt renoveringscentrum tror att vi kan stötta detta på många sätt.

Vi hoppas att detta kan ske innan sommaren, vi är redo!

Urban Månsson
Vd
Svensk Byggtjänst