ÄNTLIGEN MÅNDAG | 10 september 2018

Vem vann?

Att skriva en krönika dagen efter valet som inte handlar om valet är förstås en omöjlighet. I skrivande stund, mycket tidig måndag morgon, är det ännu oklart vilken regering vi kommer att få och vem som egentligen vann. Troligen kommer det att klarna under veckan. Jämnt är det i alla fall vad gäller mandatfördelningen.

Att skriva en krönika dagen efter valet som inte handlar om valet är förstås en omöjlighet.
I skrivande stund, mycket tidig måndag morgon, är det ännu oklart vilken regering vi kommer att få och vem som egentligen vann. Troligen kommer det att klarna under veckan. Jämnt är det i alla fall vad gäller mandatfördelningen.

Någon valanalys i övrigt tänkte jag inte ägna mig så mycket åt. Däremot några allmänna funderingar kring valet som sådant. Och även där kan man ju fundera på vem som vann.
Vann demokratin eller har vi upplevt en annorlunda valrörelse, och har vårt sätt att se på demokrati och sanningen förändrats?
Jag hoppas att ingen ser detta som ett politiskt inlägg utan mer som en betraktelse från en medborgare.

Alla förfasas vi över fakenews-debatten i USA och över Donald Trumps framfart vad gäller att själv avgöra vad som är sant eller inte. Och ifall det har någon betydelse att hålla sig till sanningen eller ej.
Men trots att vi förfasas tycker jag nog att den stilen också präglat vår debatt tämligen påtagligt. Som alltid tar vi intryck av vad som händer i USA och ”spin-doctors” i alla våra svenska partier ser vad som funkat där. Och gör samma sak här. Att vinna till varje pris är viktigare än att kämpa väl. Och att kämpa juste.

Visst har det även i tidigare valrörelser utdelats rallarsvingar och bollats med siffror hit och dit. Siffror som varit svåra att förstå och svåra att kontrollera.
Men i årets valrörelse har vi fått uppleva så många beskrivningar av verkligheten att det varit hart när omöjligt att vara säker på vad som verkligen gäller. Att en massa tyckande ingår i en valrörelse är så klart givet men i år har vi fått uppleva mer än det. Ett antal direkta falsarium/oegentligheter har kunnat ledas i bevis men utan att det verkar ha haft någon direkt betydelse.
Vi har fått uppleva

  • förtroendevalda och politiskt aktiva som medvetet sprider falsk information om andra
  • medvetna missförstånd och vägra rätta till det
  • avsiktligt misstolkar andras argument
  • klär sig i andra partiers kläder och spelar valarbetare
  • förtroendevalda som fuskar och skor sig för egen vinning med skattepengar. Hur svårt att kan det vara att hålla reda på ett kvitto eller ha koll på i vilket land man befinner sig?
  • vägran att svara på frågor
  • att folk skall vara tysta när jag pratar men jag har rätt att skrika när andra pratar
  • att sälja röster mot politiskt stöd efter valet

Grundbultar som vårt samhälle och demokrati vilar på har blivit ifrågasatta – yttrandefrihet, fri media, privat ägande, allas lika värde. Och dessa tankar har funnit ett ökat stöd i opinionen. Lite läskigt.

Och media rapporterar att aldrig har intresset för ett svenskt val varit större utomlands. Och tyvärr då inte i positiv bemärkelse. Alla undrar de vad som håller på att hända i Sverige. ”Landet konsensus” genomlever en valrörelse som präglas av det jag beskrivit ovan och även omvärlden försöker förstå vad som händer.
”What’s the matter with Sweden?” frågade fransk tv härom kvällen och ”Uppror i Bullerbyn” var rubriken i en av Tysklands större dagstidningar.

Så vad leder detta till?
Utvecklar detta demokratin?
Svårt att säga men flera undersökningar visar på att de yngre generationerna sätter mindre och mindre värde på just demokratin. Och en valrörelse som denna lär ju inte skapa större intresse. Eller?

Så oavsett vem som bildar regering om ett par veckor så känns det som att vårt synsätt på demokrati har förändrats under denna valrörelse.
Demokratin är viktig och måste tas på allvar. Men vann demokratin i årets val?
Vi har förmånen av att leva i ett av världens bästa länder, ingen tvekan om det.
Men jag tror att många av oss känner en oro inför framtiden. På flera områden.

Och vart tog vår bransch vägen i valspurten?
Ökat byggande, bra bostäder åt alla, hyresregleringen, finansieringsregler, förenklad handläggning mm.
Inte dominerade det debatterna direkt.
Dagens Industri listar dock i dagens nummer bostadsfrågan som den viktigaste frågan för en ny regering att ta tag i.
Men till det får vi återkomma.

Med önskan om en bra vecka,

Urban Månsson
Vd
AB Svensk Byggtjänst