ÄNTLIGEN MÅNDAG | 15 oktober 2018

Ett år går så fort

Även på Byggtjänst har vi jobbat med #metoo samt branschens #sistaspikenikistan, detta under rubriken Jämntpåjobbet.

Den gångna veckan har media på många sätt uppmärksammat att det nu gått ett år sedan #metoo och dess efterföljare träffade samhället med stor kraft.
Vad har hänt, har det blivit bättre, vem har ändrat på sig etc.
All typ av frågor ställs och några av dem finner även svar.
Även på Byggtjänst har vi jobbat med #metoo samt branschens #sistaspikenikistan, detta under rubriken Jämntpåjobbet.

Har något hänt?

Lagom till ettårsdagen levererar Novus tillsammans med SVT en undersökning vad gäller svenska samhället i stort.
65% av oss säger att vi påverkats av #metoo. Detta svar är tämligen lika fördelat mellan kvinnor och män liksom mellan olika åldersgrupper. Detta visar att det varit en bestående effekt och att #metoo kommer att fortsätta ha effekt.
Men därutöver uppfattar män och kvinnor året som gått ganska olika.
45% av männen som svarat på enkäten anser att män ändrat sitt beteende men det är bara 28% av kvinnorna som anser att män ändrat på sig.
Samtidigt är det fler kvinnor än män (80 procent respektive 66 procent) som anser att kvinnor har ändrat sitt beteende och till exempel anmäler eller säger ifrån mer.
Läs mer om undersökningen på svt.se

Så visst har #metoo påverkat de allra flesta av oss.

Och i byggbranschen?

Även i vår bransch har många initiativ tagits och det är ingen tvekan om att frågorna har fått betydligt större plats i debatten och på arbetsplatser.
Branschens egna initiativ blev #sistaspikenikistan och drogs igång av snickaren Emmelie Renlund och arkitekten Cajsa Winge.
Det har varit branschmöten, 2 möten hos bostadsministern samt många seminarier, utbildningar och kampanjer. Kampanjen ”Stoppa Machokulturen” som ju faktiskt daterar sig till 2015 har fått förnyad uppmärksamhet och använts av många på flera olika sätt.
Frågorna kring jämställdhet och mångfald har fått en helt annan plats i debatten – bra!

Trendbrott?

De senaste veckorna har vi också kunnat läsa om att antalet kvinnliga sökanden till gymnasiets BA-program ökar, kul!
Ökningen är 13% vilket ju är en jättefin siffra och kvinnliga sökanden är nu 600 till de 6 200 platserna, knappt 10%
Läs gärna mer om detta på dn.se
Utmaningen är så klart att få alla dessa tjejer att sedan stanna i branschen. Vi vet att det sedan många år är en betydligt större andel som påbörjar en utbildning än som sedan verkligen jobbar kvar i branschen. Kvinnliga hantverkare är fortfarande bara drygt 1%.

Ett spännande exempel som också fått mycket uppmärksamhet det senaste året är Ikano Byggs initiativ Hentverkarna. Ett treårigt utbildningsprogram för snickare som vänder sig enbart till kvinnor.
Mycket stort intresse för de 16 platserna, sammanlagt var det 311 sökanden.
Mer om detta hittar du på ikanobostad.se

Kan vi lära av andra?

Det anses att byggbranschen har lägst andel kvinnliga medarbetare bland kollektivanställda med dryga 1%.
I fordonsindustrin är motsvarande siffra cirka 18%.
Därför var det extra intressant att läsa om det arbete som genomförts på Volvo Cars i Göteborg de senaste åren med ett mycket gott resultat.
2015 hade de 19% kvinnor men tyckte att det var en alltför dålig andel.
De startade ett strukturerat arbete för att höja andelen och är nu uppe i 30% i sin fabrik i Göteborg. Imponerande!
Ansvarig för detta program har Anu Lipponen varit och hon säger bland annat ” – Vi vill vara en attraktivare arbetsgivare där alla kan arbeta. Tidigare hade vi alldeles för många homogena grupper där det gick lite på slentrian. Då blir det att man bevarar och förvaltar det man har i stället för att utveckla.
Läs hela artikeln om Volvos arbete på svensktnaringsliv.se

Kan vi hitta liknande exempel i vår bransch? Tar tacksamt emot exempel och tips.

Handen på hjärtat!

Som ovan sagts har vi gjort mycket det gångna året och det är bra.
Men har vi gjort tillräckligt, finns frågorna kring jämställdhet och mångfald verkligen alltid på våra agendor?
Och tillräckligt högt upp?
Vi vet att oavsett bra/dålig/avsaknad av bostadspolitik så kommer det att krävas mycket byggande i Sverige under kommande år (bostäder, skolor, järnvägar, vägar, hamnar mm.) Och skall vi klara detta måste vi förändra oss på flera områden och sätt. Bland annat måste vi bli en attraktiv bransch för alla, inte bara för drygt hälften.

Så jag avslutar denna vecka med ett citat av Ingvar Kamprad:
”Underbara framtid, det mesta är ännu ogjort!”

Ha en bra vecka!

Urban Månsson
Vd
Svensk Byggtjänst