ÄNTLIGEN MÅNDAG | 17 september 2018

Spelar etiken någon roll?

Spelar etiken någon roll?

En kanske märklig fråga för de flesta av oss, klart att den gör. Men med tanke på vad vi ser runt omkring oss känns det ändå som en fråga som måste ställas.
Valrörelsen, upphandlingar, så kallad anda i vissa städer, kinesisk media, fake news, telefoni i Långtbortistan etc. gör att frågan känns tämligen aktuell.
Och så vår egen bransch så klart.
Svartjobb, blufföretag, uppblåsta priser, dålig arbetssäkerhet, svaga vad gäller hållbarhetsfrågor och brist på mångfald och jämställdhet är bara några av de omdömen som vi kan höra om vår bransch. Inte så kul.

Etiska rådet

Samhällsbyggnadssektorn har sedan 10 år ett etiskt råd – byggetik.se.
Det går ju att skoja om att det inte är så många som känner till det, samtidigt är vi en av de få branscher som faktiskt har ett etiskt råd. Och det är en bra grund att jobba utifrån.
Jag har fått förtroendet att sedan i våras tillsammans med en i övrigt namnkunnig styrelse utveckla arbetet i etiska rådet. Det är ett arbete jag ser fram emot.
Jag tror nämligen att allt hänger ihop och att det ena ger det andra.
En bra etik ger en bra arbetsmiljö.
En låt-gå-mentalitet leder till fusk och slarv.
Uppföljning utan konsekvenser leder till att felaktigheter blir standard.
Och så vidare.

Vår ambition blir därmed att dels jobba med branschspecifika frågor men också försöka titta på frågeställningar mer brett än så.
Vad kan vi lära från annat håll?

Behövs ett etiskt råd?

Att vi alla behöver jobba mer med dessa frågor är nog ganska klart.
Trots att branschen till absolut övervägande del har en hög ambition också i dessa frågor hör vi alltför ofta exempel på företag och beteenden som ligger långt ifrån vad som är acceptabelt.
Vi vet också att det finns investerare som aktivt väljer bort vår bransch just på grund av detta.
Det känns ju inte ok.
Och väljer investerare bort oss är ju risken att även andra väljer bort oss. Ungdomar till exempel.

Vad kommer vi att hitta på?

Det vet vi knappt ännu. Men ett viktigt och bra arrangemang kan vi erbjuda om precis en månad, 17 oktober.
Då kommer vår ordförande Parul Sharma tillsammans med Maria Pernroth från PEAB (också hon i styrelsen) att hålla ett kostnadsfritt kvällsseminarium om Hållbar utveckling på Folkuniversitet.
Läs mer om seminariet här:
Det finns ett fåtal platser kvar – be there!

Till sist

I förra veckans krönika, dagen efter valet, funderade jag över vilka som egentligen vann. Kanske inte just vilket/vilka partier, utan snarare över ifall valet var en vinst för demokratin och sanningen eller om vi blivit allt mer ”Trumpifierade”. Det känns som att alla dessa frågor kvarstår även efter det att rösterna räknats.
Och även i detta sammanhang känns det som att en liten fundering kring etik och moral kan vara på sin plats.

Ha en bra vecka!

Urban Månsson
Vd
Svensk Byggtjänst