ÄNTLIGEN MÅNDAG | 4 JUNI 2018

…och den ljusnande framtid är vår!

I skenet av #metoo och #sistaspikenikistan kallade Bostadsminister Peter Eriksson till uppföljningsmöte och en stor del av branschen fanns på plats.
Foto: Maria Nilsson, Regeringskansliet

För snart ett år sedan skrev jag en krönika om det som skulle komma att kallas studentflakesgate – läs krönikan här.
Krönikan fick stor spridning och ledde bland annat till att jag fick mina första och förhoppningsvis sista så kallade hatmail.
Denna veckan och nästa går mycket i studentens tecken och det känns lite som att branschen håller andan ”kommer vi att för första gången slippa banderoller likt de vi såg på studentflaken förra året”.

Vi behöver fler kvinnliga yrkesarbetare

Så enkelt är det. Vi måste klara av att locka fler tjejer till våra yrkesutbildningar. Vi behöver mångfalden, vi behöver kompetensen och vi behöver numerären.
Det läggs ner mycket jobb på att locka tjejer till utbildningarna och många bra exempel finns. Trots detta går det väldigt långsamt och vi har inte råd med att skjuta oss själva i foten, dvs. ha elever som flyttar positionerna bakåt genom banderoller likt de vi såg förra året.
Liten tuva stjälper stora lass!

Arbete pågår

För att undvika att det händer igen läggs det just nu ner mycket jobb.
Skolverket har gått ut med en skrivelse till yrkesskolorna med en påminnelse om värderingsarbete och vilka värdegrunder som gäller i svensk skola.
Branschen i sig har på olika sätt gjort samma sak. Skrivelser, artiklar, krönikor som alla har samma syfte – inga kränkande banderoller.
Svensk Byggtjänst styrelseordförande, tillika Vd för Installatörsföretagen, Ola Månsson satt i en TV-soffa förra veckan och berättade om den kampanj de tillsammans med Elektrikerförbundet dragit igång under namnet Upplyst. På den nystartade hemsidan upplystsverige.se kan du läsa mer kring detta arbete samt se en film om just studentflak. De har också utlyst en tävling för årets bästa banderoll!
Utöver studentflaken har kampanjen till huvudsakligt syfte att locka fler tjejer till elektrikerutbildningarna.
Låt oss hoppas att allt arbete ger önskat resultat!

Möte hos ministern

Studentflaken är så klart ett inslag i det pågående arbetet för lika bemötande och villkor totalt sett i branschen. Sent i höstas kallade bostadsminister Peter Eriksson till möte med branschen för att lyssna hur vi alla jobbade med dessa frågor i skenet av #metoo och #sistaspikenikistan.
Förra veckan var det dags för uppföljningsmöte och en stor del av branschen fanns på plats via branschorganisationer och de ledande byggentreprenörerna.
Ingen tvekan om att det jobbas med frågorna och när ordet gick runt bordet fanns det många bra exempel som lyftes fram. Samtidigt skall sägas vittnades det också om bedrövliga exempel från vardagen, även under de senaste sex månaderna. Vikten av att agera kraftfullt när något går överstyr betonades och flera exempel på detta gavs. Bra!

På Byggtjänst jobbar vi med dessa frågor genom att även här försöka vara ett informations- och kunskapsnav för branschen, detta under rubriken ”Jämnt på jobbet”. Om detta kan du läsa mer på en speciell del av vår hemsida – Jämnt på jobbet.

Ha en trevlig vecka

Denna veckan har lite av kortvecka över sig eftersom vår nationaldag infaller på onsdag. Och dessutom är det som sagt mycket studentfirande.
Säkert är det många som passar på att ta delar av eller hela veckan ledigt.
Vare sig du gör det för att fira någon student, Gustav Vasas kröning eller antagandet av vår regeringsform önskar jag dig en fin och varm vecka.
Solen skall ju fortsätta att lysa på oss!

Urban Månsson
Vd
Svensk Byggtjänst