5 FEBRUARI 2018

Vem vill stå kvar på perrongen?

I fredags närvarade jag på ett seminarium i Malmö som hette Byggstart Sverige 2018.
Temat var kommande infrastruktur i allmänhet och höghastighetståg i synnerhet.
Arrangörer var ett antal kommuner och regioner från Götaland och Svealand.
Talarlistan var gedigen och deltagarantalet drygt 300 personer.

I allt en mycket uppfriskande dag med väldigt mycket kunnande och entusiasm på scen och i publiken.
Någon sa att detta var ett möte för de redan frälsta men jag fick nog mer känslan att det var för de som redan sett ljuset.
Ingen tvekan om att uppfattningen i lokalen var att höghastighetsbanan och allt som den satsningen för med sig skall byggas snabbt, tågen skall gå snabbt och finansiering kan ske med lån.
Det var befriande att ett valår som detta uppleva den närmast totala konsensus som rådde mellan alla närvarande politiska partier från de kommuner och regioner som var där.
Likväl från de representanter för näringslivet och akademi som gjorde sin röst hörd.
Visst fanns det även en sifferekvilibrist som via statistik ansåg sig kunna bevisa att det var tveksamt om någon ny stambana behövdes överhuvudtaget. Samme debattör ansåg även att han via statistik kunde visa att dagens järnväg fungerar bra och att några underhållsbrister inte finns. Möjligen indikationer. Jaja…

Sverigeförhandlingen fanns även representerad och talade mycket väl för sitt förslag att:

  • bygga snabbt – hela utbyggnaden skall vara klar 2035
  • tågen skall gå i 320 km/h – vitsen med snabbtåg är just snabba tåg…
  • lånefinansiering via Riksgälden*
  • de har under sitt arbete skapat avtal med kommuner utmed den tänkta höghastighetsbanan om byggande av 285 400 nya bostäder (kravet var 100 000) samt allt vad detta kommer ytterligare att bära med sig.

Som framfördes av flera talare är detta ett framtidsinriktat projekt som andas just framtidstro.
Förståelsen var ringa (även bland politikerna) till den ”mellanmjölksversion” som nu diskuteras på riksplanet.
”Bygga etappvis”, ”vi har inte råd”, ”lägre hastighet räcker”, klart 2065” – vad är det för snack!
Tänk om det resonerats likadant när de byggde vårt första järnvägsnät för 150 år sedan eller tunnelbanan i Stockholm – var är de visionära tankarna?

Som alla mynt har så klart även detta två sidor. Dock var det svårt att inte ryckas med av den glöd och kunskap som fanns i lokalen.

Och det är klart – att besluta att ett bygge skall vara klart nån gång mellan 2065 till 2095 – är det egentligen att ta något beslut alls?

Med önskan om en bra vecka!

Urban Månsson
Vd
Svensk Byggtjänst

*vars GD Hans Lindblad gjorde en utmärkt dragning kring Riksgäldens uppdrag och olika finansieringsmodeller. OPS sågades med fotknölarna….