8 JANUARI 2018

Äntligen 2018!

Då var vi igång!
Nytt år och blanka papper – alltid lika spännande!
Fast helt blankt är det ju så klart inte för någon av oss.
Mängder av planer och förhoppningar har vi alla – frågan är väl snarare ifall detta blir året då verkligheten till sist anpassar sig efter budget! Vi får se…

Debattmässigt är året redan igång.
Under mellandagarna 2016 skrev ekonomihistorikern Jan Jörnmark tre uppmärksammade debattartiklar i Dagens Industri gällande svensk bostadspolitik.
Månne försöker DI skapa en jultradition för under de just passerade mellandagarna 2017 skriver Jan Jörnmark åter igen ett antal debattartiklar som denna gången visar på hur politiska beslut styrt utvecklingen av stadskärnorna i våra tre största städer under en lång rad av år. Var vi vill bo är en sak och var vi politiskt styrs att bo kan vara en helt annan sak.
Artikelserien följs upp på ledarplats samt med en insändare den 3 januari och på något sätt känns det som att debatten kring bostadspolitiken är igång inför årets val.
På Årets Bygge 19 mars kommer säkert inbjudna politiker att återkomma till detta.

Och vad gäller bostadsmarknaden kan man ju lätt bli lite schizofren.
Ena dagen läser man väldigt bekymrade artiklar som talar om prisfall, bostäder som inte går att sälja, nya lägenheter som ingen flyttar in i, ränteoro, amorteringskrav och nästan lite domedagsstämning.
För att nästa dag läsa om att 255 av landets 290 kommuner rapporterar om bostadsbrist, i många fall akut och att det måste byggas mycket mer.

Sanningen är väl att bostadsmarknaden är så stor och kan se så annorlunda ut att bägge scenarierna troligen stämmer.
Att premiumsegmentet i våra större städer för tillfället är mättat är nog alla ganska överens om. Och här ser vi en tröghet i marknaden oavsett om det gäller gammalt eller nybyggt, bostadsrätt eller hyresrätt.
Det som saknas runt om i landet är mindre och billigare bostäder, företrädesvis lägenheter avsett för studenter, ett första boende eller nyanlända.
Och inte bara billigare att bo i utan också billigare att bygga. Standardisering och effektivare flöden är under luppen på många håll men har vi också i all välmening tagit kravställandet för långt?
Bullerskydd, handikappanpassningar, miljökrav, handläggningstider och överklaganderätt är bara några exempel på i grunden rätt tänk men som onekligen såväl fördröjer som fördyrar byggandet.
Vilka alternativa varianter går att finna här?

Men oavsett så känns det fortsatt viktigt att fortsätta på spåret kring produktivitet, standardisering och digitalisering. Det är mängder av initiativ som pågår och för vår del på Byggtjänst kommer CoClass att spela en stor roll under året.
Branschen har tillsammans jobbat fram ett gemensamt digitalt klassifikationssystem under ett par års tid och nu är det dags att påbörja sjösättningen. Spännande!
Om detta kommer du att höra mer i form av nyhetsbrev och utbildningar.

Ytterligare en sak som kommer att prägla året är så klart det fortsatta arbetet i spåren av #metoo samt #sistaspikenikistan. Från vår sida kommer vi att jobba vidare underrubriken ”Jämnt på jobbet” och du kommer löpande att kunna ta del av det på vår hemsida.

Med tillönskan om ett lyckosamt 2018!

Urban Månsson