ÄNTLIGEN MÅNDAG | 25 mars 2019

Praktik slår teori – även när det gäller digitalisering!

Praktik slår teori – även när det gäller digitalisering!

Förra veckan var en rolig vecka på flera sätt. En av anledningarna var konferensen Position 2030 som arrangerades på Kistamässan. En mässa som på flera sätt lyckades lyfta fram digitaliseringen ur ett praktiskt perspektiv, inte bara via visioner och exempel från andra branscher. Mer om det nedan.
Samt en liten fundering kring LOU och bostadspolitik på slutet.

”Alla pratar om digitalisering, men ingen vet vad det innebär” sa en senior befattningshavare hos en av landets största byggherrar till mig för några veckor sedan. Och jag tror att många kan känna igen sig i det.
Därför var förra veckans konferens befriande på flera sätt.
Till konferensen hörde också en utställardel där flera utställare på ett praktiskt och ibland också lekfullt sätt visade hur digitala verktyg kan användas på riktigt ute i verksamheten. Inte bara som en idé eller vision. Kul!

På en konferens som denna är det tyvärr omöjligt att hinna med att lyssna på alla föredrag ock säkert missade jag flera bra. Jag hade försökt välja några som hade just praktisk koppling och blev inte besviken.

Förbifart Stockholm

Jesper Niland, Trafikverket, är teknikchef på Förbifart Stockholm och höll en mycket bra dragning om arbetet generellt men framförallt gällande digitala hjälpmedel kring detta spännande projekt. Ingen kan väl undgå att fascineras av ingenjörskonsten i ett projekt som detta och den gigantiska omfattningen.
Han lyfte på ett förtjänstfullt sätt fram allt arbete med BIM och digitalisering men vågade också peka på de utmaningar det inneburit och innebär.
Bland annat avsaknaden av ett branschgemensamt klassifikationssystem.
Hans presentation blir såklart inte lika levande utan hans berättelse upptill bilderna men jag tror att du kan ha glädje av dem ändå.

Slussen

Om jag nu gav mig på Förbifart Stockholm så var det väl lika bra att ge sig i kast också med Slussen, ännu ett gigantiskt projekt med fantastiska utmaningar.
Jag var uppe på Gondolens utsiktplast härom veckan och det är en imponerande vy där uppifrån över detta stora projekt.
En trio föredragshållare från Stockholms stad, TIKAB samt Skanska presenterade arbetet runt Slussen på ett mycket bra sätt. Inledde med en historisk återblick kring Slussen för att sedan raskt kasta sig över det pågående arbetet och framförallt alla digitala utmaningar som finns och hanteras.
Också här genom att vara tydlig med allt som lyckats men också peka på de praktiska problem som uppstår under resans gång.
Och det blir ibland problem i kedjans sista länk, när den digitala informationen skall hanteras i det främsta ledet dvs. av yrkesarbetaren ute på bygget.
Och som sakligt (inte cyniskt) påpekades: ”drivkraften för att bli yrkesarbetare på ett bygge är kanske inte i första hand att hantera digital information”. En utmaning att jobba med och/eller en generationsfråga?
Även deras presentation klarar av att stå på egna ben även om det så klart inte blir detsamma utan deras föredrag upptill. Skall jag tipsa om några av bilderna så får det bli bild nummer 12, 14 samt 21(en härlig bild:-)

Och på tal om Förbifart Stockholm….

Hela omslaget på dagens upplaga av Dagens Industri täcks av rubriken ”Förbifarten bromsar in” och följs av ett stort reportage inne i tidningen.
Det handlar om kontraktet med italienska LSAB som Trafikverket nu sagt upp efter många och stora problem, inte minst vad gäller arbetsmiljö och säkerhet.
Jag tycker i första hand att det bara är så tråkigt att projektet har hamnat i denna situation och har inte på något sätt information i tillräcklig omfattning för att ta ställning i själva sakfrågan.
Men LOU hamnar ju så klart i fokus i en situation som denna och det gamla talesättet ”Glädjen över det låga priset kan aldrig kompensera besvikelsen över den låga kvalitén” dyker så klart upp och kan även framskymta i reportaget.

Och debatten om våra bostäder fortsätter!

Kanske har aldrig debatten kring bostadsbyggandet varit så aktiv och engagerad som den är nu. Det är bra och förhoppningsvis kan den också leda till att vi hittar de nycklar som behövs för att lösa upp debatten.
Just nu känns det mer som ”bostadskramp” och efter att ha lyssnat på Arena Idés pod ”Bostadspolitiken efter januariavtalet” och ha läst KD:s debattartikel i Dagens Industri är det bara att konstatera att det finns olika uppfattningar. Minst sagt...

Imorgon är det dags för Årets Bygge.
Ett spännande program, mycket bra seminarier och en spännande prisutdelning.
Och kanske något om ”bostadskrampen”… :-)
Vi ses där!

Ha en bra vecka!

Urban Månsson
Vd
AB Svensk Byggtjänst