ÄNTLIGEN MÅNDAG | 29 april 2019

Sund konkurrens!

Äntligen måndag! 29 april om Sund konkurrens

Att vi alla vill att det skall gå schysst till låter som en självklarhet när man skriver det. Varför är det då inte så? Och varför finns det så många som är beredda att på andras bekostnad gynna sig själva, skapa orättvisa och bli kriminella?
Och varför kan vi inte få stopp på det?
Kring detta var det en spännande och givande strategidag i fredags, mer om det nedan.

Tillsammans

Under vintern har Sveriges Byggindustrier tillsammans med Svenska Byggnadsarbetarförbundet dragit igång ett arbete kring Sund konkurrens och Schyssta byggen. Arbetet stöttas med våra skattepengar via Arbetsmiljöverket och det har givit möjlighet att ta ett rejält tag kring frågan.
I fredags var det dags för en branschgemensam (för att inte säga samhällsgemensam) arbetsdag för att titta på vad som blivit gjort hittills och vad som ligger i pipeline.
Det var en mycket givande dag och framförallt var det spännande att ha så många intressenter i frågan i samma rum.
Installatörer, entreprenörer, målare, fackföreningar, polisen, skatteverket, arbetsmiljöverket, institutet mot mutor, hantverkare, glasmästare, departement, byggherrar osv.

Verkstad

Kul var att det verkligen kändes verkstad i rummet.
Vad är gjort hittills, vad gör vi nu, vad skall vi göra sen?
Om man är lagd åt det pessimistiska hållet känns naturligtvis uppgiften omöjlig, att utplåna allt svartarbete och allt fusk. Går det?
Skönt var att ingen trodde på en quick-fix utan alla var införstådd på att här gäller det att spotta på stenen, det är enda sättet att få den blöt.

Fakta och känslor

Under vintern har projektet tagit fram en enkel enkät som har spridits runt om i landet.
Det är ett försök att kartlägga hur det ser ut just där du befinner dig.
I arbetsboden, på ritkontoret, i ledningsgruppen, på ekonomiavdelningen etc.
Hittills har cirka 300 grupper svarat vilket bedöms motsvara cirka 2 000 personer.
Ingen vetenskaplig studie på något sätt men ger ändå en klar bild på vissa områden.
Dels att samstämmigheten är stor om att problemet är viktigt att jobba med, dels mängder av exempel på hur det går till ute i verkligheten.
Enkäten går att besvara till och med siste maj och är ni intresserade på er arbetsplats hittar du den här:

Myndigheter tillsammans

En mycket intressant presentation höll Skatteverket och Arbetsmiljöverket tillsammans.
Åtta myndigheter (Ekobrottsmyndigheten, Polisen, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen) har nu ett gemensamt regeringsuppdrag, under ledning av Arbetsmiljöverket att jobba stenhårt mot osund konkurrens.
Till skillnad från tidigare liknande upplägg finns nu dels resurser men också en klart uttalad arbetsordning. Detta skall innebära att det inte blir ännu en papperstiger.
En uttalad fokusgrupp de skall jobba mot är byggbranschen, en annan är skönhetssalonger.
Två tämligen olika branscher vad gäller storlek, tradition etc. men med tanke på det mediala genomslag dessa åtta myndigheter fick härom veckan när de gjorde ”tillslag” på ett antal skönhetssalonger gör att vi bara kan se fram emot vad det kan innebära får vår bransch när motsvarande razzia genomförs hos oss. Snart! Och på rätt platser!

Elefanten i rummet

Det var även en öppen och bra diskussion i rummet kring att vi som var där är inte problemet.
Problemet befinner sig på helt andra platser.
Och när det görs aktiviteter, tillslag, kontroller etc. så är det ofta mot dem som redan gör rätt eller i alla fall har ambitionen att allt skall vara rätt.
Att två ID06-kort fattas på en etablering är ett betydligt mindre problem är att det finns hela arbetsplatser som inte är registrerade i systemet över huvud taget. Det är där stöten skall sättas in.
Och varför accepteras ett anbud på som ligger 30–40% lägre i pris än något annat, varför anmäls det inte istället? Osv.
Detta är en avgörande fråga, det går inte att sila mygg och svälja elefanter.

Fortsättning följer

Som jag skrev inledningsvis, en mycket bra dag.
Och mer följer. Fortsatt arbete, nya temadagar etc. är redan inplanerat.
Och för mig är detta intressanta frågor på flera sätt.
Dels har vi på Byggtjänst uppdraget att vara branschens informations- och kunskapsnav, dels är jag ordförande i branschens etiska råd.
Mina funderingar går så klart kring hur vi kan bidra? Hur kan vi sprida information och kunskap?
Vi lär återkomma!

Glöm inte att det idag måndagen den 29 april är Byggsäkerhetsdagen 2019.
Vad gör ni på er arbetsplats idag för att ytterligare förbättra säkerhet och arbetsmiljö?
Mer om detta i nästa vecka.

Efter en vädermässigt fantastisk påsk ser det ut som att vårens officiella ankomst, Valborg, kommer att bjuda på lite kärvare klimat. Pratas om snöfall….
Det hoppas vi att vi skall slippa och oavsett väder önskas en trevlig Valborg!

Med önskan om en bra arbetsvecka,

Urban Månsson
Vd
AB Svensk Byggtjänst