1 – 10 – 100, var finns det störst potential?

Det beror på. Om man är ute efter vad som kan växa mest blir det 1. Om det däremot är frågan om en kostnadsmassa som kan minskas. Då är det 100. 

Man brukar säga att grovt räknat är kostnadsfördelningen i bygg- och förvaltningsprocessen är 1 – 10 – 100 mellan projektering, byggande och förvaltning.

Vilken del av processen lägger störst kraft på att utveckla och använda digitala hjälpmedel, typ BIM-relaterade applikationer?

Det är under projekteringsdelen.

Möjligen beror det på att projektörerna av tradition är mer teknikintresserade än de två andra delarna av processen. Och mjukvaruleverantörerna hakar på. De siktar in sig på den del av marknaden som är lättast att sälja till. Gärna något med BIM.

De utgår inte från vilken del som skulle ge en effektivare bygg- och förvaltningsprocess. Det kan man inte begära heller.

Detta är inte en teknikfråga. Det är en affärsmässig möjlighet. Större än de flesta. Om man tänker lite längre än ett kvartal eller år framåt. Byggnationen ska stå i 50 – 100 år. Där finns den stora potentialen. Under förvaltningsskedet.

Det är lite märkligt hur lite uppmärksamhet denna potential får i media. Det skrivs mest om produktiviteten i projektering och byggande. Här har media en del att lära.

Därför är det viktigt att det växer fram ett behov av nya innovativa applikationer och hjälpmedel som sänker förvaltningskostnaderna. En sänkning med 1 procent under förvaltningsskedet motsvarar hela projekteringskostnaden.

Sug på den!

I i BIM står för Information. En obruten informationskedja hela vägen måste eller borde utgå från den slutliga användaren - Förvaltaren.

Detta är inte unikt för oss i Sverige. I stället för att bara konstatera att det är så, tycker jag vi ska utnyttja denna möjlighet.

I det arbete som pågått en tid med Open BIM som numera heter BIM Alliance har det växt fram en medvetenhet här i Sverige om att man ska utgå från förvaltningsskedet i alla applikationer. Det är bra. Därför ser jag fram emot ett branschgemensamt arbete där alla använder samma språk – gärna klassificerat enligt BSAB.

Det är bra samhällsbyggnad.