Beställarkompetens – igen

I senaste numret av VVS-Forum finns rubriken: Värmland – partneringmodellens starkaste fäste

bestallarkompetens_igen_02_1260x630_kronika

  
Partnering har kommit att bli vanligare i just Värmland, men intresset för samverkansformen sprider sig i Sverige. I artikeln framkommer det att flera projekt sparar runt 5-10 procent på budgeterad kostnad, och med BIM blir vinsten ännu högre.

Landstinget i Värmland har ändrat sitt arbetssätt för att bli en mer aktiv och delaktig beställare. Den arbetsberedning som partnering stimulerar till ger enorma kvalitetsvinster hos alla i produktionsledet. Står det i artikeln.

Som värmlänning är det frestande att dra stora växlar på den mycket välskrivna artikeln. Jag väljer i stället att fokusera en viktig del av artikeln. Det viktigaste vi har i Byggprocessen: Beställarkompetensen.

I artikeln har man uppmärksammat fastighetschefen på Landstinget i Värmland, Lars Nilsson, eller Lasse som han kallas. Jag lärde känna honom på 70-talet i Göteborg. Han gick ut Chalmers något år innan jag gjorde det. Han började då arbeta åt Kullenberg efter sin civilingenjörsexamen. Ett företag som var hett i Göteborg då. De tog alla spektakulära projekt, typ Scandinavium med mera. Han fick stora utmaningar – och han antog utmaningarna. Stora komplicerade projekt. Som han klarade av. Både ekonomiskt och tekniskt. Han var en mycket bra förebild för en färsk civilingenjör.

Han är också en eldsjäl – av stora mått

Så småningom kom han till Värmland, den gode östgöten, och där har han stannat. Sedan 1999 har han varit fastighetschef på Landstinget i Värmland. Med stor framgång.
I den refererade artikeln säger Rogier Jongeling, en av Sveriges främsta BIM-experter: ”Jag känner inte till någon annan modell som fungerar bättre än Landstinget i Värmlands byggprocess när det gäller att använda BIM”.

Lasse personifierar med sin erfarenhet hur beställarkompetens ska vara. En kompetent och drivande beställare. Som skolats som entreprenör. En av de bästa skolorna. Ingen rundar honom och han ligger alltid steget före.

Ett exempel på hans driv är byggandet av Sveriges första Ekoby Tuggelite utanför Karlstad. Där flyttade man in redan 1984. Lasse hade gjort i princip allt där. Till och med konstruerat balkarna. Berättade han för mig när vi sågs för något år sedan.

Han är orädd också. Det var inte helt enkelt att få igenom den första Ekobyn.  
– De andra som bodde här i området var ju oroliga för att värdet på deras hus skulle gå ner när det kom massa ”märkliga människor” och flyttade in.
Det handlade bland annat om att Karlstad kommun vid den tidpunkten hade lovat att det inte skulle byggas några nya hus i området. Därför togs Tuggelites radhus och bostadsrätter inte direkt emot med öppna armar. Protesterna från de omkringboende fick till slut avgöras av regeringen.

Det var ett bra beslut av regeringen. För det har blivit ett mycket lyckat projekt. Området innehåller 16 lägenheter/radhus. Av de ursprungliga 16 som flyttade in så bor 9 hushåll kvar efter 30 år.  De hade 30 årsjubileum för 2 veckor sedan.

Av de 7 hushållen som flyttat är det ingen som haft någon boendekostnad för sin tid i Tuggelite över huvud taget.

När de flyttat ut har alla fått tillbaka mer pengar för sin insats än vad de betalade för insatsen när de flyttade in utökat med samtliga driftkostnader(hyror) de betalt och de underhållsinsatser de bekostat.

Motsvarande ekonomi kanske kan uppnås för villor/bostadsrätter i Stockholmsområdet. Men energiegenskaperna är svårt att matcha. Även i Stockholm. Med största sannolikhet kommer Tuggelites 16 hus att uppfylla de kriterier som kommer att beslutas under 2015 för de ”nollenergihus” som skall byggas efter 2021! Sug på den.

Eldsjälar och kompetenta beställare – det är bra samhällsbyggande.