Biogas, både i tanken och däcken – lokalproducerat

Det finns en fantastisk nyhet och innovation som jag promenerar förbi varje morgon och kväll till och från jobbet. Hoppas jag.

tryckluft_1260x630_kronika_2015

Denna nyhet borde få mer uppmärksamhet. Om det är som jag önskar.

Den ligger längs Odengatan vid Vasaparken. En anläggning för produktion av biogas som magasinerar gasen under högt tryck. Den används sedan till att pumpa cyklar, fotbollar och barnvagnar. Den fungerar också som en toalett. Om det inte hade varit för de restriktioner som finns för tankning av bilar i centrala Stockholm skulle även biogasbilar kunna tanka där. I framtiden. När man hittat kompakta och ändamålsenliga metoder att raffinera gasen så att halten metan ökar och övriga ämnen minskar.

Det är en klassisk offentlig toalett. Med en kvinnlig och en manlig avdelning. Det finns ingen avdelning för Hen. Än. Gemensamt för alla avdelningar, oavsett kön är att det som lämnas när dörren stängts, både ettan och tvåan, bryts ned anaerobt och omvandlas sedan till en rågas. Den består av metan och koldioxid samt mindre mängder föroreningar. Typ svavelväte, vätesulfid och ammoniak. Denna gas samlas sedan i en tryckbehållare.

Det är en bra början att man tagit första steget att bara använda biogasen till pumpa cyklar, fotbollar och barnvagnar.

Som framgår av fotot. Slang och munstycke hänger färdigt att använda utanpå toaletten.

Det finns mängder av möjligheter att utvinna energi runt om i samhället. Tekniskt. Det som hindrar är ofta ekonomi till de initiala kostnaderna. Och kreativitet. Och kanske administrativa trösklar. Eller olika beskattningar.Lantbruk, ridskolor och travbanor. Det

finns många sådana runt om i landet. På alla dessa ställen produceras råvaran till biogas. I stora mängder. Dag ut och dag in.

Eller kan det vara så att tryckluften vid toaletten på Odengatan kommer från en vanlig kompressor. Och ettan och tvåan försvinner i avloppsnätet? Om det är så, finns det en utvecklingspotential.

Möjligen kan det finnas beräkningar som visar att det är bättre att samla in allt avfall centralt via avloppsnätet och centralt tillverka biogas. Men de beräkningarna tror jag är begränsade till Stockholm eller Sverige. Man har inte tagit ett globalt perspektiv. Vad jag menar är att om vi Sverige kan ta fram bra alternativa system som inte kräver lika mycket vatten kan det innebära nya exportintäkter i miljardklassen. För lilla Sverige.
Erkänn att tanken kittlar. Lokalproduktion av biogas som dessutom ökar exportintäkterna. Skitbra!

Jag tror inte energitillgång kommer vara ett problem i framtiden. Vid senaste Ecoforum 22 – 23 april berättade Överste Bo Pellnäs bland annat om energibehovet i världen. Han visade då på en bild hur stor yta som behövs av solceller i Sahara för att täcka hela världens energibehov. Det fanns stora ytor kvar av Sahara när man täckt hela världens behov.

En viktigare fråga och större problem är tillgången på rent vatten. Som jag nämnde ovan. Globalt. Här i Sverige har vi bra tillgång till vatten. Men det är inte långsiktigt hållbart att använda vatten till att frakta skit långa vägar. Vattnet smutsas ned och det måste renas.

Därför behöver man ta fram system som kräver mindre volymer vatten. Typ den anläggning som finns vid Vasaparken. Eller om den anläggningen kanske bara existerar i min fantasi/önskedröm. Vad vet jag?

Optimera vattenanvändningen – det är bra samhällsbyggnad.