Bostadsfrågan – kanske vår viktigaste fråga

I förra veckan presenterade vår statsminister Stefan Löfven en regeringsombildning. Ny bostadsminister blir Peter Eriksson från Miljöpartiet. Ett namn som många applåderade – och några ifrågasatte. Som det brukar vara i en demokrati. 

kompetens_handlingskraft_mod_kronika_2016

Kompetens, handlingskraft och mod är tre egenskaper som kommer väl till pass för denna befattning. Liksom för de flesta befattningar. Att samma vecka som utnämningen sker bedöma den nye ministern i dessa frågor är inte seriöst. Det pågår samtal om bostadsfrågan över partigränserna som ska presentera sina slutsatser innan sommaren. Det blir en lämplig start för vår nye bostadsminister. Som sagt, kompetens, handlingskraft och mod kommer påverka vad som kommer ut av dessa diskussioner.

Jag hävdar att bostadsfrågan är en av våra viktigaste frågor. Bristen på bostäder, för socialhållbarhet, etablering av nya arbetsplatser – ett bra samhällsbyggande helt enkelt.

Det är en komplicerad fråga där många områden är involverade. En del påstår att den egentliga bostadsministern är finansministern. Oavsett färg på regeringen. Och så kan det kanske vara.

Låt oss hoppas att det blir bra med vår nye bostadsminister. Men det räcker inte. Det måste sedan fungera hela vägen. Ned till alla 290 kommunerna och framförallt till de lokala handläggarna.

Jag hävdar att det är stora skillnader längre ned i systemet. Därigenom finns även de största möjligheterna till positiva effekter av ett ändrat agerande. Som kännetecknas av kompetens, handlingskraft och mod. I alla kommuner och hos de lokala handläggarna. De som tolkar och tar de slutliga besluten. Som tillstyrker eller avstyrker möjligheten att bygga. Detta ämne har jag tidigare tagit upp i flera krönikor. Bland annat skrev jag om en fastighetsägare som råkade ut för en handläggare som absolut krävde att hissar för 500 000 kronor skulle installeras för att bygga två nya studentlägenheter i ett tvåvåningshus med källare. Det är klart att det inte blev några nya studentlägenheter då.

En intressant parameter i detta fall var att fastighetsägaren inte ville figurera så att nämnde handläggare skulle få en negativ inställning till denna fastighetsägare. Detta faktum visar vilken makt handläggarna sitter på.

Ofta är det brist på kompetens, handlingskraft och mod som är orsaken till att det inte byggs.

De råd som Boverket ger är som sagt bara råd. Och en definition av ett råd är att om man följer råden som gör man troligen inte fel. Det finns inget som säger att det är den enda – eller den bästa lösningen. För en tjänsteman, utan kompetens, handlingskraft och mod, är det enklare att säga nej – då har man inte gjort något fel. Tror de ja. De som vill bygga ett samhälle måste ha förmågan att se vad det betyder att skapa nya möjligheter och utveckla ett samhälle. Från sin position som handläggare.

Kompetens, handlingskraft och mod tycker jag ska känneteckna hela processen. Från bostadsministern till alla handläggarna.

Det är bra samhällsbyggande.