Byggprocessens klimatpåverkan – i nivå med utsläppen från personbilarna

En rapport från IVA och Sveriges Byggindustrier presenterades under Almedalsveckan. Om Byggprocessens klimatpåverkan. Ordförande i den gruppen är den alltid lika engagerade och kloke Per Westlund.

Det var ytterligare ett bra inlägg som riktar sig till alla aktörerna i byggprocessen. Den insikten börjar växa. Ska man hantera komplexa frågor som klimatpåverkan räcker det inte med att försök tratta ned frågeställningarna till enfrågor. Det är naivt – och okunnigt.

Det var en nyanserad presentation där man var tydlig med att alla antaganden inte är absoluta sanningar. Men det är goda antaganden.

Det finns en etablerad uppfattning att 15 procent av en byggnads energianvändning ligger i produktionsfasen och 85 procent under husets driftsfas. I detta projekt och i rapporten har man kommit fram till att det i stället ligger på 50 procent i båda faserna. En dramatisk skillnad. Husen blir mer energieffektiva och den energi som används för drift och uppvärmning består till stor del av energislag med låg klimatpåverkan i form av el och fjärrvärme.

En egen reflektion var antagandet hur länge ett hus ska stå och beräkning av driftskostnaden. 50 år har man använt. En ofta förekommande tidsperiod i dessa sammanhang. Om den perioden stämmer så är miljonprogrammet inte längre något problem. De husen är alla mer än 50 år. Jag tror man behöver studera en relevant mätperiod ytterligare. Miljonprogramshusen finns. Och de är äldre än 50 år. Glöm inte det.

Rekommendationerna som lämnas i slutet av rapporten är lika kloka som självklara:

  • Dialog behövs
  • Offentliga sektorn bör gå före
  • Upphandlingar och marknadskrafter måste stimuleras
  • Kunskaper och metoder behöver utvecklas
  • Uppföljning måste ske löpande
  • Design- och metodval
  • Effektivare byggprocess

För den intresserade rekommenderas rapporten i sin helhet