Ett chip i tumvecket – kan de va nåt?

Det är viktigare, och kanske svårare, att förändra än att beskriva vad en förändring i en organisation är. 

kronika-evolution11260_630

En kortfattad beskrivning av förändring kan vara ett tålmodigt och uthålligt arbete, där ledaren går före. Och lever som man lär. Med en steglängd som en kritisk massa orkar med.

Den tekniska utvecklingen har gått och går mycket snabbt. Där sker mycket förändringar. Barn och ungdomar av i dag lever till stora delar ständigt uppkopplade. Och de förstår inte alternativet. Att inte vara uppkopplad.

Men vi människor utvecklas inte lika snabbt. Vi har fortfarande samma instinkter som när vi började skilja oss från aporna. För 3 – 400 000 år sedan. Vi hoppar fortfarande till om en orm slingrar sig över stigen. Evolution. Vi vill överleva.

I allmänhet är det inte så att en människa i förändring vandrar från steg till steg. Man kan förflytta sig fram och tillbaka mellan olika faser. Och exempelvis i ambivalensstadiet göra ett litet handlingsförsök, för att testa om "isen bär", för att sedan återgå till ambivalensen under en tid.

Det måste man respektera. Om man ska nå varaktig och hållbar förändring.

Men det går att använda tekniken till att överleva också. Jag har en god vän, en så kallad Very Early Adopter. Han har monterat in ett minneschip i tumvecket.

Vad använder du det till? Frågade jag. Han medgav att användningsområdet är begränsat, men det är kul att pröva. Det är stort som ett riskorn och han har monterat in det tumvecket. Det kändes som att ta en vaccinationsspruta. Det är ett minneschip med passiv antenn. Inga batterier alltså. Ett användningsområde är att i stället för nyckelbricka öppna dörrar. Med tummen. Det fungerar dock ännu inte på det kontoret han sitter. Det är inte färdigutvecklat. Om man säger så.

Chipet kan lagra information upp till 858 tecken. Och det finns ett gränssnitt till android-mobiler. Apple kan ännu inte kommunicera med ett sådant chip med sina mobiler.

Han arbetar mycket med e-hälsa i olika projekt. Hur ny teknik kan utveckla läkarvården. Där finns utmaningar. Bland annat läkarna och lagstiftningen. Men det är inte svårt att föreställa sig en mängd användningsområden. Där man i realtid kan mäta hur kroppen reagerar på olika behandlingar.

Han är en Very Early Adopter.

De är viktiga. Och det behövs insikt om att människa och teknik måste fungera tillsammans

Skynda långsamt.

Att utveckla teknik och människa i samspel – det är bra samhällsbyggnad.