Det var bättre förr

Det är ointressant. Om man inte bara vill gnälla. Förstås. Man måste alltid utgå från det aktuella läget. Som det är just nu.

När jag promenerade längs St Eriksgatan härom veckan hörde jag studentflaken komma. Det rimmar med ölflaken. Även poesin flödade på flaken. Ett av budskapen fastnade:

I dag redlös

I kväll medvetslös

I morrn arbetslös

Ett är säkert. De studenterna är inte intresserade av att läsa vidare. Nu. Men det finns många studenter som vill läsa vidare. De känner mer igen sig i den klassiska studentsången vars första vers lyder:

Sjungom studentens lyckliga dag,
låtom oss fröjdas i ungdomens vår!
Än klappar hjärtat med friska slag,
och den ljusnande framtid är vår.
Inga stormar än
i våra sinnen bo,
hoppet är vår vän,
och vi dess löften tro,
när vi knyta förbund i den lund,
där de härliga lagrarna gro!
där de härliga lagrarna gro!
Hurra!

Båda dessa grupper behövs i samhället. Och i samhällsbyggnadsbranschen. Vi behöver både hand och huvud. Kunniga, intresserade och engagerade. Det finns så mycket erfarenhet som behöver återföras till alla nya årskullar. Och ungdomsarbetslösheten behöver minska. En win-win situation om vi lyckas med det.

Jag tror att lärlingssystemet är en viktig del i att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten i Sverige. Rätt många länder i Europa har lärlingssystem. Tyskland, Danmark, Österrike och Holland till exempel. Och de har mycket lägre ungdomsarbetslöshet. Vi har i Sverige inte haft någon tradition av lärlingsutbildningar. Nu görs det försök. Men det finns en del kvar att lösa innan det fungerar tillfredsställande.

En konstruktiv dialog mellan näringslivet, staten och även de fackliga organisationerna och skolväsendet tror jag är rätt väg att gå. Det ska vara attraktivt att söka sig till ett system där det finns möjlighet att utvecklas – som leder till ökad kompetens och anställningsbarhet.

Ett råd jag brukar ge till gruppen som ska läsa vidare. Framförallt de mest ambitiösa studenterna:

Det finns omtentor, men det finns inga omfester.

Det är bra samhällsbyggnad.