ElectriCity – en spännande utveckling

Över hela världen pågår olika utvecklingsprojekt - alla med syftet att uppnå ett hållbart samhällsbyggande.

electricity1260x630

Ett bra sådant exempel är framtagandet av linje 55 i Göteborg. I juni invigdes den busslinjen. Det är en linje som trafikeras av elbussar mellan Chalmers och Lindholmen. Det är hållbar kollektivtrafik och en hållbar stadsutveckling IRL. Ett föredöme för alla större städer. Runt om i världen.

Resan mellan Chalmers och Lindholmen tar cirka 20 minuter genom centrala Göteborg.

Framme vid ändhållplatsen, Teknikgatan på Lindholmen, stiger man av vid världens hittills enda inomhushållplats för bussar. Uppges det från vanligtvis välunderrättade källor. I direkt anslutning till hållplatsen finns ett kafé där resenärerna kan koppla av i väntan på nästa avgång. Den lösningen kommer med all säkerhet att bli en succé i höst när vädret visar sig från en sämre sida. I Göteborg kan det regna - mycket.

Chalmers och Volvo är de två stora samarbetsparterna i detta projekt. Ett samarbete som kännetecknats av en gemensam målbild och fokuserad tidplan. Därför lyckades man förverkliga den nya busslinjen på bara två år.

Det är nu som det intressanta arbetet påbörjas. Nu finns ett levande laboratorium som ger möjligheter att testa lösningar som kan kopplas till andra projekt. Att tänka nytt och stort, som en hävstång för framtiden.

Några exempel på Chalmers forskningsprojekt knutna till ElectriCity:

 • Användarperspektiv
  • Projektet utvärderar bussar och hållplatser ur resenärernas och de kringboendes perspektiv.
  • Uppfattar och värdesätter människor de speciella kvaliteter (låg ljudnivå, avgasfri drift) som eldrivna fordon ger? Upplever de en ökad kvalitet i kollektivtrafiken?
  • Med elektrifierade fordon kan kollektivtrafiken komma närmare bostäder och arbetsplatser. Hur reagerar och beter sig människor när bussarna kör inomhus, eller på andra ställen där fordon vanligtvis inte kör? Känner de sig hotade av bussarna? Hur riskbenäget beter de sig?
  • Hur påverkar hållplatsernas utformning flödet av resenärer in och ut ur bussen? Ju bättre flöde, desto kortare tid behöver bussen stå stilla.
 • Inomhushållplatsen
  • Projektet undersöker de situationer som uppstår när en buss används inuti en byggnad.
  • Hur upprätthåller man ett bra klimat i en byggnad trots att stora dörrar måste öppnas ofta för att släppa in och ut en buss, och trots att bussen i sig fungerar som en kyl- eller värmekälla beroende på utomhustemperatur? Här studeras hur styr- och reglerteknik kan användas för att kontrollera klimatet och minimera energiförlusterna. Genom att skicka data från den ankommande bussen till inomhushållplatsen kan byggnaden förberedas och göras redo för att ta emot buss och resenärer. Om byggnaden till exempel får information om hur många människor som snart kommer att kliva av bussen, kan uppvärmningen av lokalen anpassas och energi sparas.
  • Hur förhåller sig de ökade kostnader som en inomhushållplats medför till de eventuella mervärden som resenärerna upplever.

ElectriCity – ett bra exempel på utveckling av samhällsbyggnad