En miljon sinnen

Det är den svenska översättningen av A Million Minds. Så heter en satsning som pågår i några av Stockholms miljonprogramsområden.

Det är ett mycket bra initiativ med målet att lyfta ungdomarna i miljonprogramsområdena. Stöttat av bland andra SEB och Fanzingo

Där får ungdomarna träna på att göra sin egen framtidsplan. Och tänka igenom vad som krävs för att uppnå och genomföra planen. Titta gärna på filmerna.

Liksom inom många andra områden tävlas det om vem som gör och presenterar den bästa planen.

Jag tycker alla är vinnare i en sådan tävling. Alla får lära sig privatekonomi, lägga upp planer, träna på att presentera sina planer. Bland annat.

Det är härligt att i filmerna lyssna på ungdomarnas engagemang. Och det är stor spännvidd i planerna på framtiden. Allt från att bli fotbollsproffs till väktare. Ingen försöker begränsa planerna. Utan allt fokus är på att hjälpa till och stötta. Utvecklas som människa helt enkelt.

Och de får självförtroende. Det är det viktigaste.

Rubriken på hemsidan är: ”Vi vill att alla ska ha lika förutsättningar för att frigöra den Potential, Drivkraft och Styrka som finns i miljonprogrammen.”

Det låter självklart, men det är inte lika självklart. Därför är den satsning som A Million Minds genomför mycket viktig.

Det är bra samhällsbyggnad.