Sverige behöver exportera mera – gärna byggrelaterat

Ett aktuellt exempel är flytten av Kiruna. Vi är ett litet och exportberoende land och exporten är nödvändig för vår välfärd. Detta kopplat till att bygg och anläggning är en av våra största branscher – som är i världsklass - så är det en intressant exportindustri.

exportera_mera_1260x630_kronika_2015

 
I DN har detta uppmärksammats.

Vad som görs i Kiruna har stora beröringspunkter med all stadsutveckling, omdaning av stadskärnor och alla försök att skapa hållbara samhällen.

Om det svenska intresset för Kiruna är lågmält, så är den internationella uppmärksamheten desto större. White har hållit seminarier i New York och Washington för att berätta om flytten. Skisser, ritningar och fotografier om projektet ställs nu ut på svenska ambassaden.

Från hela världen hör de av sig, journalister, arkitekter, stadsplanerare och andra, och undrar om det verkligen är möjligt, hur man gör, vad det kostar – och ovanför polcirkeln?! Aldrig tidigare har en hel stad medvetet omlokaliserats, och nu sker det med en ort med 23 000 invånare och udda solförhållanden.

Det ska vi vara stolta över.

Jag träffade Christine Loh, initiativtagare till tankesmedjan Civic Exchange i Hong Kong, när hon besökte Sverige för några år sedan. Hon har varit utsedd som en av världens mest betydelsefulla personer inom miljöområdet. Hon sa då många kloka saker med koppling till hållbart samhällsbyggande. Bland annat att Sverige som land har unika förutsättningar att göra skillnad och närma sig ett hållbart samhällsbyggande. Många av oss har ett äkta intresse och kunskap om miljöfrågor. Vi är en hanterbar mängd människor. Vi är disciplinerade = gör som vi blir tillsagda. Typ.

Tidigare var Sverige en betydande aktör av byggprojektexport. Skanska var det klart största entreprenadföretaget utomlands. Sprunget från Sentab. Jag arbetade på ett annat svensk entreprenadföretag, ABV, som senare blev NCC. Under cirka 15 år arbetade jag med olika projekt i olika länder och världsdelar. En effekt av den projektexporten var att det drog med sig exportaffärer för såväl leverantörer som konsulter. Från Sverige. Svenska företag. Som bidrog till den svenska välfärden.

Det är bra med exportintäkter. Gärna byggrelaterade.

Den perioden gav mig många erfarenheter. Från andra kulturer – och jag fick lära känna spännande personer.

För att lyckas förhandla hem komplicerade projekt krävs en hel del. Kunskap, kreativitet och framförallt drivkraft. NCC valde, liksom Skanska, att dra ned på de internationella projektengagemangen. Samtidigt som man insåg att det fanns en hel del erfarenhet hos de personer som deltagit i de projekten. Som man ville dra nytta av.

Den person som förhandlat fram ett antal miljardprojekt under en lång tid, en lysande förhandlare och en god vän, fick då frågan. Lite von oben. Från en person inom den administrativa delen av företaget.

–Du som förhandlat hem så många komplicerade projekt, kan inte du skriva ned en checklista på säg tio punkter hur man gör för att lyckas med detta

Den föminskande frågan – och framförallt framförandet av frågan gjorde att min gode vän härsknade till. Och svarade:

–Utan att göra några som helst andra jämförelser. Tror du att du skulle kunna skriva en symfoni efter att du bett Beethoven skriva ned en checklista på hur man skriver en symfoni

Det blev ingen checklista.

Respekt för kunskap, kreativitet och drivkraft – det är bra samhällsbyggnad.